Kontakt

PÄRNU TAMMSAARE KOOL 

Aadress: A. H. Tammsaare pst. 30, 80015 Pärnu

Email: kool@tammsaarekool.parnu.ee

Tel/Fax: (+372) 443-8461

Pärnu Tammsaare Kooli järelevalvet teostavate asutuse kontaktandmed 

Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond:
Lääne piirkonna (Viljandi, Pärnu ja Saare maakond) haridusjärelevalve ekspert  Pärje Ülavere.
Parje.Ylavere@hm.ee
Tel 5346 4448;  735 0167

Hariduslike erivajadustega laste ja õpilaste õppe korralduse ekspert Agnes Pihlak.
Agnes.Pihlak@hm.ee
Tel 511 0129; 735 0156

Pärnu Tammsaare Kooli hoolekogu kontakt: hoolekogu@tammsaarekool.parnu.ee

Telefonid

Sekretär, direktor 443-8461
Õpetajate tuba 443-8460
Direktori asetätija noorsootöö alal 442-4841
Sotsiaaltöötaja, psühholoog 442-4840
Meditsiiniõe GSM 53-05-0283
Kehalise kasvatuse õpetajad 442-4846
Õppealajuhatajad 442-4847
Logopeedid 442-4848
Raamatukogu 442-4849

Kaart