Hoolekogu

Pärnu Tammsaare Kooli hoolekogu koosseis 2016/2017.õa

1) Terje Jürivete – kooli pidaja esindaja

2) Jelena Abramova – vanemate esindaja

3) Natalja Kiviselg – vanemate esindaja

4) Vladimir Fjodorov – vanemate esindaja

5) Julia Nahkur – vanemate esindaja

6) Anna Dmitrijeva – õppenõukogu esindaja

7) Tatjana Strelovskaja – õppenõukogu esindaja

8) Reet Merilaine – õppenõukogu esindaja

9) Artur Aniikitšuk – õpilasesinduse esindaja

10) Aleksandr Frischer – vilistlaste esindaja