Taotlus 1. klassi

Austatud koolieelikute lapsevanemad!

Kui te soovite, et teie laps 1. septembrist 2016. a. õpiks meie koolis, palun täitke

TAOTLUSE vorm lapse esimesse klassi vastuvõtmiseks