Meie koolist

Tööpakkumised


Pärnu Tammsaare Kool

ootab oma kooli meeskonda

uuendusmeelset õppejuhti (1,0 ametikohta)
Tööle asumise aeg: 05. august 2024.
avaldus ja dokumendid hiljemalt 17. juuli 2024. a.

 

Ootame oma meeskonda õpetajaid,
kes soovivad panustada eestikeelse haridusele üleminekusse ja eestikeelse kooli kujundamisse Pärnus.

Hea õpetajaametit alustav ja kogemustega õpetaja, tule tööle väljakutseid pakkuvasse Pärnu kesklinnas asuvasse uuendusmeelsesse kooli!

Kuulutame välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks eesti õppekeelega klassides:

• tehnoloogia õpetaja – 7 ainetundi nädalas

• loodusainete õpetaja (keemia ja füüsika) – 8 ainetundi nädalas: 4+4

• sotsiaalainete õpetaja - 11 ainetundi nädalas: ajalugu 2, ühiskonnaõpetus 2, inimeseõpetus 7

• muusikaõpetaja - 27 ainetundi nädalas

• inglise keele õpetaja  - 41 ainetundi nädalas

 

Kuulutame välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks vene õppekeelega klassides:

• matemaatikaõpetaja - 22 ainetundi nädalas

• loodusainete õpetaja - 27 ainetundi nädalas: loodusõpetus 6, füüsika 6, geograafia 12, bioloogia 3, keemia 2

• tehnoloogiaõpetuse õpetaja - 14 ainetundi nädalas


Ootused Sulle:

· valmisolek töötada mitmekeelses koolis;

· vastavus kvalifikatsioonile;

· avatus uuendustele ja väljakutsetele.


Pakume:

· kaasaegset töökeskkonda ja paindlikku töökorraldust;

· toetavat ja sõbralikku koolikogukonda;

· võimalust olla aktiivne koolielu edendaja;

· mentorit ja tuge alustavale õpetajale;

· elamispinna võimalust.

 

Tööle asumise aeg 21. august 2024.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata 05.08.2024 digiallkirjastatult aadressil kool@tammsaarekool.parnu.ee

Pärnu Tammsaare Kool

ootab oma kooli meeskonda

uuendusmeelset õppejuhti (1,0 ametikohta)
Tööle asumise aeg: 05. august 2024.
avaldus ja dokumendid hiljemalt 17. juuli 2024. a.

 

Ootame oma meeskonda õpetajaid,
kes soovivad panustada eestikeelse haridusele üleminekusse ja eestikeelse kooli kujundamisse Pärnus.

Hea õpetajaametit alustav ja kogemustega õpetaja, tule tööle väljakutseid pakkuvasse Pärnu kesklinnas asuvasse uuendusmeelsesse kooli!

Kuulutame välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks eesti õppekeelega klassides:

• tehnoloogia õpetaja – 7 ainetundi nädalas

• loodusainete õpetaja (keemia ja füüsika) – 8 ainetundi nädalas: 4+4

• sotsiaalainete õpetaja - 11 ainetundi nädalas: ajalugu 2, ühiskonnaõpetus 2, inimeseõpetus 7

• muusikaõpetaja - 27 ainetundi nädalas

• inglise keele õpetaja  - 41 ainetundi nädalas

 

Kuulutame välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks vene õppekeelega klassides:

• matemaatikaõpetaja - 22 ainetundi nädalas

• loodusainete õpetaja - 27 ainetundi nädalas: loodusõpetus 6, füüsika 6, geograafia 12, bioloogia 3, keemia 2

• tehnoloogiaõpetuse õpetaja - 14 ainetundi nädalas


Ootused Sulle:

· valmisolek töötada mitmekeelses koolis;

· vastavus kvalifikatsioonile;

· avatus uuendustele ja väljakutsetele.


Pakume:

· kaasaegset töökeskkonda ja paindlikku töökorraldust;

· toetavat ja sõbralikku koolikogukonda;

· võimalust olla aktiivne koolielu edendaja;

· mentorit ja tuge alustavale õpetajale;

· elamispinna võimalust.

 

Tööle asumise aeg 21. august 2024.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata 05.08.2024 digiallkirjastatult aadressil kool@tammsaarekool.parnu.ee