19. aprillil saab külastada tunde varase keelekümbluse klassides 1.-4.

Pärnu Tammsaare Koolil on heameel pakkuda võimalust 19. aprillil külastada tunde varase keelekümbluse klassides 1.-4. Tundide külastuseks palume registreeruda. Ühte tundi saab külastada 6 inimest.

 

Tunniplaan

 

  1.k 2.k 3.k 4.k
1.tund (08.05 – 08.50) HOMMIKURING MATEMAATIKA EESTI KEEL EESTI KEEL
2.tund (08.55 – 09.40) MATEMAATIKA INGLISE KEEL INIMESEÕPETUS VENE KEEL
3.tund (09.55 – 10.40) KUNSTIÕPETUS MATEMAATIKA MATEMAATIKA LOODUSÕPETUS
4.tund (11.00 – 11.45) KUNSTIÕPETUS EESTI KEEL TÖÖÕPETUS VENE KEEL (LUGEMINE)

12.00 – 12.30 – Infotund keelekümbluse kohta. Küsimustele vastavad keelekümbluse koordinaator, õppealajuhataja , klassi- ja aineõpetajad

 

Registreeruda saab lingil https://goo.gl/forms/iph1TxK0teyE8Z3Z2

 

19. aprillil saab külastada tunde varase keelekümbluse klassides 1.-4.