Author: admin

Lapsevanemate üldkoosolek

LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD!

Anname teada, et lapsevanemate üldkoosolek toimub 6. oktoobril kell 18.00 kooli aulas.

Koosoleku päevakord:

1. Ülevaade 2021/2022. õppeaastal tehtud tööst.

2. 2022/2023. õppeaasta eesmärgid, plaanid, tähtsamad tegevused.

3. Ülevaade Pärnu Tammsaare Kooli hoolekogu tööst 2021/2022. õppeaastal.

4. Uute liikmete valimine hoolekogu koosseisu, 1. klasside esindajad.

Küsimused, ettepanekud nimetatud päevakorra kohta palume saata kool@tammsaarekool.parnu.ee

Uued tundide ajad

Sellel õppeaastal on uued tundide ja vahetundide ajad

1.tund 8.05 – 8.50
2.tund  9.00 – 9.45
3.tund  10.05 – 10.50
4.tund  11.10 – 11.55
5.tund 12.15 – 13.00
6.tund 13.10 – 13.55
7.tund 14.00 – 14.45
8.tund 14.50 – 15.35

LÕIMITUD AINE- JA KEELEÕPPE KOOLITUSED

Pärnu Tammsaare Kool on pikaajaliste kogemustega lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) keelekümbluskool, kus asub piirkondlik LAK-õppe koolituskeskus.

Pärnu LAK-õppe koolituskeskuses toimuvad 2022. aasta II poolaastal koolitus ning info- ja metoodikapäevad muu kodukeelega lapse õppimise toetamiseks alljärgnevalt:

· 25.08.2022 – infopäev pedagoogidele (3 tundi, algus kell 10.00), registreerimine Pärnu Linna haridusosakonna üldharidusspetsia-listi Virve Laube kaudu (kohad on täidetud).

· 09.09.2022 – metoodikapäev pedagoogidele (4 tundi, algus kell 10.00), registreerimislink https://forms.office.com/r/KvmrUhG8A3

· Koolitus „LAK-õppe rakendamise kogemusi õpetajalt õpeta-jale“