Author: admin

Code Week mängutund

Code Week mängutund

5.-20. oktoobrini 2019 toimub seitsmes üleeuroopaline programmeerimisnädal Code Week. Pärnu maa- ja linna  koolid korraldavad selle nädala raames robootika mängutube lasteaedade mudilastele. 9. oktoobril Tammsaare Koolis viidi läbi  kaks mängutuba Kellukese lasteaia lastele. Õpilaste juhtimisel mängiti Dash robotiga, õpiti juhtima robotit kahe erineva äppi abil, lahendati lõbusaid hariduslikke ülesandeid.

Suured tänud  lasteaia “Kelluke” lastele ja kasvatajatele aktiivse osalemise eest,  tublidele töötubade tegijatele Valeria Markova, Dominika-Marija Saarmann, Ksenija Pimenjuk, Jana Romanova, Laura Yllö, Gloria Lehmus, õpetajatele Julia Reponen, Anna Dmitrijeva ja Svetlana Solomonova. read more

Lasteklubi „Rõõmsad tammetõrukesed“ ootab 6-7aastaseid lapsi

Lasteklubi „Rõõmsad tammetõrukesed“ ootab 6-7aastaseid lapsi

HEAD LAPSEVANEMAD!

Pärnu Tammsaare Koolis alustab tegevust lasteklubi „Rõõmsad tammetõrukesed“, kuhu on oodatud 6-7aastased lapsed nii Pärnu linnast kui maakonnast.

Lasteklubis õpivad erineva koduse keelega lapsed huvitavate mänguliste tegevuste kaudu suhtlema nii eesti kui vene keeles. Üheskoos tegutsedes avastavad nad põnevaid maailmu ja koguvad uusi teadmisi ümbritsevast keskkonnast. Koostegevused aitavad luua turvatunde uute sõprade hulgas ja koolikeskkonnas.

Lasteklubi tegevusi viivad läbi kogemustega klassiõpetajad Aljona Rullik, Luule Kustassoo ja Annika Kersalu, kes loodavad, et kõikidel klubis osalevatel lastel jätkub rõõmsat meelt ja head tuju ka siis, kui algab uus kooliaasta. read more

Sügisnäitus

Sügisnäitus

30.septembrist algab meie traditsiooniline sügisnäitus looduslikest materjalidest, mis on pühendatud sel aastal Tallinna loomaaia 80.sünniaastale. Ootame õpilaste ja nende vanemate ühiseid loovtöid! Avame üheks nädalaks koolis looduslikest “loomaaia”. Iga õpilane koos vanematega võib valida lemmiklooma, kes elab Tallinna loomaaias ja meisterdada selle looma näituse jaoks. Parimat viit loovtööd ootab auhind. Traditsiooniliselt on sügisnäitus kooli fuajees. Loovtööd tuua klassijuhataja kätte või huvijuhile! read more

Õppe-ja arenduskeskus Järeleaitaja, Rüütli huvikool alustab 13. õppeaastat

Õppe-ja arenduskeskus Järeleaitaja, Rüütli huvikool alustab 13. õppeaastat.

Keelekursused lastele, koolinoortele ja täiskasvanutele (eri tasemed, tööalase keele kursused, individuaal tunnid).

  • Keeled: eesti keel kui võõrkeel, vene keel kui võõrkeel, vene keel kui emakeel, inglise keel
  • Vene keel. Kõneareng. Kirjandus

on mõeldud vene keelt kõneletavale lastele (kakskeesetele) kes õpivad eestikeelsetes haridusasutustes.

  • Eelkooliealiste laste arendusring  

Ootame kõiki oma teadmisi täiendama ja unistusi ellu viima.

Noorte ettevõtjate avaüritus

Noorte ettevõtjate avaüritus

18. septembril toimus Sihtasutus Pärnumaa Arenduskekuse ( SAPA) eestvedamisel avaüritus Pärnumaal loodavatele minifirmadele Pärnu Keskraamatukogus. Meie koolist osales viieliikmeline meeskond 7.k klassist. Õpilased said teoreetilisi teadmisi minifirma programmist, täitsid loovülsandeid, genereerisid ideid ja tegid prototüübi eeldatavale tootele ning esitlesid oma ideed kaaslastele. Oli tegus päev millega osalejad jäid väga rahule. Osalejatega jäid rahule ka koolituspäeva läbiviijad SA Junior Achievement Eesti meeskonnast. read more

Õpilaspileti dublikaadi maksumusest

Kui õpilaspilet on kadunud või rikutud, tuleb tellida selle dublikaat.  Pärnu Linnavalitsuse 17.09.2018 istungil kinnitati õpilaspileti dublikaadi maksumuseks 4 eurot koos käibemaksuga.
Raha tuleb kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole number EE631010220041191010
Selgituseks kool, õpilase nimi, õpilaspileti dublikaat.

Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile.