Author: admin

Lasteklubi „Mänguline õppimine“

Lugupeetud lapsevanemad, kelle lapsed lähevad 2019/2020.õppeaastal 1. klassi!

Oktoobris alustab oma tööd lasteklubi „Mänguline õppimine“

Tunnid toimuvad neljapäeviti kell 17.00 – 18.00 kahes rühmas:

*Vene õppekeelga rühm
Õpetaja Alla Vesselova
Esimene kohtumine toimub teisipäeval, 2.oktoobril kell 17.00 kabinetis 12

*Eesti õppekeelega rühm, tulevane keelekümblusklass
Õpetaja Irina Gontšaruk
Esimene kohtumine toimub neljapäeval, 4.oktoobril kell 17.00 kabinetis 17

Taotlusi saab täita sekretäri juures.
Lisainfo telefonidel:
443 8461 (sekretär)
442 4847 (õppealajuhatajad) read more

Lapsevanemate üldkoosolek

LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD!

Neljapäeval, 11. oktoobril kell 18.00 kooli aulas toimub lapsevanemate üldkoosolek

Päevakord:

1. Ülevaade 2017/2018. õppeaastal tehtud tööst. 2018/2019. õppeaasta eesmärgid ja plaanid.

Riho Alliksoo – kooli direktor

2. Pärnu Tammsaare Kooli hoolekogu aruanne 2017/2018.õppeaastal tehtud tööst.

Aleksandr Frischer – hoolekogu esimees

3. Uute liikmete valimine hoolekogu koosseisu.

Aleksandr Frischer – hoolekogu esimees

Pärast koosolekut on teil võimalus kohtudа aineõpetajatega individuaalselt või osaleda ümarlauas, kus saab arutada probleeme ja teha ettepanekuid: read more

Pikapäevarühm 1.-4.klassidele

2018/19 õppeaastal pikapäevarühm 1.-4.klassidele alustab tööd 10.septembril. Pikapäevarühma tegevused toimuvad koolipäevadel 13.00 – 16.00.

Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu direktori otsusega lapsevanema kirjaliku taotluse alusel (taotluse blankett on klassijuhatajate käes).

Toitlustus

Lõuna pikapäevarühmas maksab 1 euro. Septembri eest saab maksta kuni 7.09.2018 ( 1 euro x 15 päeva = 15 eurot). Palume teavitada klassijuhatajat, kui laps on haige ja ei söö.

1.jaanuarini 2018 lõuna eest pikapäevarühmas saab maksta sularahas klassijuhatajale. Hiljem tasumise kord muutub (info tuleb e-kooli ja koolilehele). read more

Tule meile õpetajaks!

Pärnu Tammsaare Kool

pakub suurepärast võimalust realiseerida oma unistus ja asuda tööle õpetajana alates 01.09.2018.a meie meeskonnas, keelekümblusklassides. Oodatud on:

·         matemaatikaõpetaja (10 ainetundi nädalas)

·         loodusainete õpetaja – keemia (4 tundi), geograafia(5 tundi), füüsika (4 tundi), loodusõpetus (7 tundi)

Lisavõimalus klassijuhatamine keelekümblusklassis.

Sooviavaldus, CV, ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 01.06.2018 kool@tammsaarekool.parnu.ee või A. H. Tammsaare pst 30, 80015 Pärnu. read more

19. aprillil saab külastada tunde varase keelekümbluse klassides 1.-4.

Pärnu Tammsaare Koolil on heameel pakkuda võimalust 19. aprillil külastada tunde varase keelekümbluse klassides 1.-4. Tundide külastuseks palume registreeruda. Ühte tundi saab külastada 6 inimest.

Tunniplaan

  1.k 2.k 3.k 4.k
1.tund (08.05 – 08.50) HOMMIKURING MATEMAATIKA EESTI KEEL EESTI KEEL
2.tund (08.55 – 09.40) MATEMAATIKA INGLISE KEEL INIMESEÕPETUS VENE KEEL
3.tund (09.55 – 10.40) KUNSTIÕPETUS MATEMAATIKA MATEMAATIKA LOODUSÕPETUS
4.tund (11.00 – 11.45) KUNSTIÕPETUS EESTI KEEL TÖÖÕPETUS VENE KEEL (LUGEMINE)

12.00 – 12.30 – Infotund keelekümbluse kohta. Küsimustele vastavad keelekümbluse koordinaator, õppealajuhataja , klassi- ja aineõpetajad

Registreeruda saab lingil https://goo.gl/forms/iph1TxK0teyE8Z3Z2

Pärnumaa töö- ja karjäärimess

Pärnumaa töö- ja karjäärimess

Lugupeetud koolipere!

Kutsume Teie kooli õpilasi osalema 4. aprillil kell 12:00-16:00 Pärnu Kontserdimajas toimuvale Pärnumaa töö- ja karjäärimessile.

Käesoleva aastal toimuv töö- ja karjäärimess on läbi aegade suurim, kuna üritusest võtab osa rohkem tööandjaid kui eelnevatel aastatel. Tööandjate nimekirjaga on võimalik tutvuda töömessi lehel.

Kuna paljud tööandjad on avaldanud soovi leida messilt töötajaid just suveperioodiks, siis on koolinoortel võimalus üritusel osaledes leida otse tööandjaga suheldes suvetöö! read more

Emakeelepäeval külastasime Paikuse põhikooli

Emakeelepäeval külastasime Paikuse põhikooli

Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeval, 14. märtsil tähistame emakeelepäeva ehk eesti keele päeva. Juba teist aastat järjest kutsus Tammsaare kooli 5.-8. klasse külla Paikuse põhikool, et koos keelepäeva  pühitseda. Ürituse esimeses pooles lauldi, loeti luulet, jutustati muinasjuttu ning räägiti Kristjan Jaak Petersonist. Tammsaare koolist esines Nicole Kelipova Lydia Koidula luuletusega „Linnulennul“. Kontserdi teine pool pakkus toredat võistlusmomenti. Selleks jagati õpilased segavõistkondadesse, kus neil tuli esimese ülesandena tekstikatkendite järgi ära arvata eesti lastekirjanike teosed. Lõpetuseks mängisid meie kooli õpetajad Andra Väärtmaa ja Reet Merilaine lastega Eesti-teemalist „Kuldvillakut“ . read more

Koolitus 2018/2019 õppeaastal I klassi mineva lapse vanematele

Kaugel ei ole aeg, kus Pärnu linnavalitsus hakkab määrama ARNO programmis I klassi minevatele lastele elukohajärgseid koole. Pärnu linnas määratakse elukohajärgne kool lapsele rahvastikuregistri andmete alusel automaatselt, seega ei pea lapsevanem kooli registreerimiseks avaldust esitama. Aluseks võetakse lapse elukohaandmed 10. märtsi seisuga ning kooli kaugus lapse elukohast. Kooli määramisel lähtub programm ARNO koolitee pikkusest ja koolihoonete mahutavusest. ARNO läheneb asjale paindlikult ja paigutab kooli täpselt nii palju lapsi, kui on õppekohti ning määrab lapsele elukohalähedase kooli. Kui kooli läheduses elab rohkem lapsi, kui seal on õppekohti, valib arvutisüsteem välja läheduselt järgmise kooli. Õpilaste rohkusel elukohajärgsesse kooli arvestatakse ka rahvastikuregistri sissekande aega. read more