Teated

Head õpilased ja lapsevanemad!

Oleme juba paar päeva olnud uudses olukorras, distantsõppel.

Loodan väga, et esimesed katsetused ja tunnid ei ole teid väga ehmatanud ja segadusse ajanud. Kui on küsimusi ja soovitusi, siis palun jagage neid julgelt nii vene- kui ka eesti keeles õppealajuhataja ja kooli direktoriga meiliaadressil kristina.moissejenko@tammsaarekool.parnu.ee ja riho.alliksoo@tammsaarekool.parnu.ee . Analüüsime ettepanekuid juhtkonnaga ja õpetajatega ning püüame igati aidata nii teid kui õpilasi õppetöös parema tulemuse poole liikuda. read more

eKooliga liitumine

Kui Te ei ole varem eKooli kasutanud, registreerige ennast kasutajaks (nupp „Registreeri“ avalehel www.ekool.eu). Peale kasutajaks registreerimist saadetakse teile elektroonselt e-meili aadressile kasutaja aktiveerimiskiri. Aktiveerimislink toimib 24h. Järgmise sammuna tuleb taotleda ligipääsu oma kooli andmetele.

Lapsevanem: oma lapse andmetele – selleks otsige “Koolide otsingust” üles lapse kool ja esitage taotlus ligipääsu saamiseks lapse andmetele.

NB! Kui kooli läheb järgmine laps, siis uuesti registreeruda pole vaja, piisab eKooli kaudu taotluse saatmisest koolile. read more

Õppetöö korraldus alates 16.märtsist 2020

Lp.õpilased ja lapsevanemad!

Seoses Eesti Vabariigi valitsuse otsusega on alates 16.03.2020 kõik koolid üle viidud distantsõppele.

Kõik juhised saavad õpilased ja lapsevanemad e-kooli kaudu ja klassijuhatajatelt.

Õpinguteks vajalikud õppematerjalid ja ülesanded jagatakse e-kooli kaudu vastavalt kehtivale tunniplaanile.

Huviringide ja ettevalmistusklasside tööd ei toimu.

Alates 16.03.2020 on kool kinni õpilastele, lapsevanematele ja teistele külalistele.

Õppetöö korraldus koolis alates 16.märtsist 2020 –  direktori käskkiri read more

Lugupeetud lapsevanemad, kelle lapsed asuvad 1. septembril 2020 õppima 1.klassi!

Tammsaare kool on nii elukohajärgse kui ülelinnalise vastuvõtuga põhikool. Vastuvõtt 1.klassi toimub kahel etapil:

I etapp:

Kuni 28.02.2020 tuleb täita avaldus, mis asub kooli veebilehel http://tammsaarekool.parnu.ee/ (vt dokumentide all). Avaldust saab täita ja esitada ainult elektrooniliselt. Avalduses esitatud andmed edastatakse Pärnu Linna Haridusosakonnale, kus need sisestatakse Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO. Ülelinnalistesse Pärnu koolidesse vastuvõtt lõpeb 5. märtsil. read more

Lasteklubi „Rõõmsad tammetõrukesed“ ootab 6-7aastaseid lapsi

Lasteklubi „Rõõmsad tammetõrukesed“ ootab 6-7aastaseid lapsi

HEAD LAPSEVANEMAD!

Pärnu Tammsaare Koolis alustab tegevust lasteklubi „Rõõmsad tammetõrukesed“, kuhu on oodatud 6-7aastased lapsed nii Pärnu linnast kui maakonnast.

Lasteklubis õpivad erineva koduse keelega lapsed huvitavate mänguliste tegevuste kaudu suhtlema nii eesti kui vene keeles. Üheskoos tegutsedes avastavad nad põnevaid maailmu ja koguvad uusi teadmisi ümbritsevast keskkonnast. Koostegevused aitavad luua turvatunde uute sõprade hulgas ja koolikeskkonnas.

Lasteklubi tegevusi viivad läbi kogemustega klassiõpetajad Aljona Rullik, Luule Kustassoo ja Annika Kersalu, kes loodavad, et kõikidel klubis osalevatel lastel jätkub rõõmsat meelt ja head tuju ka siis, kui algab uus kooliaasta. read more

Sügisnäitus

Sügisnäitus

30.septembrist algab meie traditsiooniline sügisnäitus looduslikest materjalidest, mis on pühendatud sel aastal Tallinna loomaaia 80.sünniaastale. Ootame õpilaste ja nende vanemate ühiseid loovtöid! Avame üheks nädalaks koolis looduslikest “loomaaia”. Iga õpilane koos vanematega võib valida lemmiklooma, kes elab Tallinna loomaaias ja meisterdada selle looma näituse jaoks. Parimat viit loovtööd ootab auhind. Traditsiooniliselt on sügisnäitus kooli fuajees. Loovtööd tuua klassijuhataja kätte või huvijuhile! read more

Õppe-ja arenduskeskus Järeleaitaja, Rüütli huvikool alustab 13. õppeaastat

Õppe-ja arenduskeskus Järeleaitaja, Rüütli huvikool alustab 13. õppeaastat.

Keelekursused lastele, koolinoortele ja täiskasvanutele (eri tasemed, tööalase keele kursused, individuaal tunnid).

  • Keeled: eesti keel kui võõrkeel, vene keel kui võõrkeel, vene keel kui emakeel, inglise keel
  • Vene keel. Kõneareng. Kirjandus

on mõeldud vene keelt kõneletavale lastele (kakskeesetele) kes õpivad eestikeelsetes haridusasutustes.

  • Eelkooliealiste laste arendusring  

Ootame kõiki oma teadmisi täiendama ja unistusi ellu viima.