Teated

Lapsevanemate üldkoosolek

LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD!

Anname teada, et lapsevanemate üldkoosolek toimub 6. oktoobril kell 18.00 kooli aulas.

Koosoleku päevakord:

1. Ülevaade 2021/2022. õppeaastal tehtud tööst.

2. 2022/2023. õppeaasta eesmärgid, plaanid, tähtsamad tegevused.

3. Ülevaade Pärnu Tammsaare Kooli hoolekogu tööst 2021/2022. õppeaastal.

4. Uute liikmete valimine hoolekogu koosseisu, 1. klasside esindajad.

Küsimused, ettepanekud nimetatud päevakorra kohta palume saata kool@tammsaarekool.parnu.ee

Koolipsühholoogid annavad telefoni teel nõu haridustöötajatele, lapsevanematele, lastele ja noortele

Koolipsühholoogid annavad telefoni teel nõu haridustöötajatele, lapsevanematele, lastele ja noortele

Sel sügisel avati Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Koolipsühholoogide Ühingu tasuta koolipsühholoogide nõuandeliin 1226(eesti keeles) ja 1227(vene keeles), kuhu on oodatud helistama kõik laste ja noortega töötavad inimesed, lapsevanemad, õppijad ning lapsed ise.

Nõuandeliini eesmärk on pakkuda hõlpsalt kättesaadavat võimalust rääkida kvalifitseeritud koolipsühholoogiga mugavalt, anonüümselt ja tasuta. Nõuandeliinile pöördunud õpetajad on seni enim kurtnud läbipõlemisega seotud muresid, lapsevanemad on küsinud nõu lapse toetamise ja lapsega toimetuleku osas, samuti olnud teemaks koolikiusamine. Lapsed ja noored on helistanud nii kooli kui perega seotud mureküsimustes, teemaks on olnud ka vaimse tervise probleemidega toimetulek. Nõuandeliini psühholoogid on aidanud leida helistajate muredele lahendusi ning vajadusel pakkunud ka järelnõustamise võimalust. read more

Head õpilased ja lapsevanemad!

Oleme juba paar päeva olnud uudses olukorras, distantsõppel.

Loodan väga, et esimesed katsetused ja tunnid ei ole teid väga ehmatanud ja segadusse ajanud. Kui on küsimusi ja soovitusi, siis palun jagage neid julgelt nii vene- kui ka eesti keeles õppealajuhataja ja kooli direktoriga meiliaadressil kristina.moissejenko@tammsaarekool.parnu.ee ja riho.alliksoo@tammsaarekool.parnu.ee . Analüüsime ettepanekuid juhtkonnaga ja õpetajatega ning püüame igati aidata nii teid kui õpilasi õppetöös parema tulemuse poole liikuda. read more

eKooliga liitumine

Kui Te ei ole varem eKooli kasutanud, registreerige ennast kasutajaks (nupp „Registreeri“ avalehel www.ekool.eu). Peale kasutajaks registreerimist saadetakse teile elektroonselt e-meili aadressile kasutaja aktiveerimiskiri. Aktiveerimislink toimib 24h. Järgmise sammuna tuleb taotleda ligipääsu oma kooli andmetele.

Lapsevanem: oma lapse andmetele – selleks otsige “Koolide otsingust” üles lapse kool ja esitage taotlus ligipääsu saamiseks lapse andmetele.

NB! Kui kooli läheb järgmine laps, siis uuesti registreeruda pole vaja, piisab eKooli kaudu taotluse saatmisest koolile. read more

Õppetöö korraldus alates 16.märtsist 2020

Lp.õpilased ja lapsevanemad!

Seoses Eesti Vabariigi valitsuse otsusega on alates 16.03.2020 kõik koolid üle viidud distantsõppele.

Kõik juhised saavad õpilased ja lapsevanemad e-kooli kaudu ja klassijuhatajatelt.

Õpinguteks vajalikud õppematerjalid ja ülesanded jagatakse e-kooli kaudu vastavalt kehtivale tunniplaanile.

Huviringide ja ettevalmistusklasside tööd ei toimu.

Alates 16.03.2020 on kool kinni õpilastele, lapsevanematele ja teistele külalistele.

Õppetöö korraldus koolis alates 16.märtsist 2020 –  direktori käskkiri read more

Lugupeetud lapsevanemad, kelle lapsed asuvad 1. septembril 2020 õppima 1.klassi!

Tammsaare kool on nii elukohajärgse kui ülelinnalise vastuvõtuga põhikool. Vastuvõtt 1.klassi toimub kahel etapil:

I etapp:

Kuni 28.02.2020 tuleb täita avaldus, mis asub kooli veebilehel http://tammsaarekool.parnu.ee/ (vt dokumentide all). Avaldust saab täita ja esitada ainult elektrooniliselt. Avalduses esitatud andmed edastatakse Pärnu Linna Haridusosakonnale, kus need sisestatakse Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO. Ülelinnalistesse Pärnu koolidesse vastuvõtt lõpeb 5. märtsil. read more