Teated

Lapsevanemate üldkoosolek

LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD!

Seoses viirushaiguste levikuga ja koolis kehtivate piirangutega viime läbi  lapsevanemate üldkoosoleku elektrooniliselt ajavahemikul 21. -28. oktoober.

Koosoleku päevakord:

  1. Ülevaade 2020/2021. õppeaastal tehtud tööst.
  2. 2021/2022. õppeaasta eesmärgid, plaanid, tähtsamad tegevused.
  3. Ülevaade Pärnu Tammsaare Kooli hoolekogu tööst 2020/2021.õppeaastal.
  4. Uute liikmete valimine hoolekogu koosseisu, 1.klasside esindajad.

Materjaliga tutvumine, ettepanekute tegemine, küsimuste esitamine ja uute hoolekogu liikmete poolt hääletamine on avatud alates 21. oktoobrist kuni 28.oktoobrini kella 24.00.

KOOSOLEKU ESITLUS vastavalt päevakorrale on lisatud pdf-failina ja saadetud e-kooli. Vaata koosoleku esitlust

KÜSIMUSED, ETTEPANEKUD, HÄÄLETAMINE:

https://forms.office.com/r/GvCFnLjuyx

Kõikidele küsimustele vastame e-kooli kaudu 7 tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist koosoleku elektroonilise kokkuvõttena.

Koolipsühholoogid annavad telefoni teel nõu haridustöötajatele, lapsevanematele, lastele ja noortele

Koolipsühholoogid annavad telefoni teel nõu haridustöötajatele, lapsevanematele, lastele ja noortele

Sel sügisel avati Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Koolipsühholoogide Ühingu tasuta koolipsühholoogide nõuandeliin 1226(eesti keeles) ja 1227(vene keeles), kuhu on oodatud helistama kõik laste ja noortega töötavad inimesed, lapsevanemad, õppijad ning lapsed ise.

Nõuandeliini eesmärk on pakkuda hõlpsalt kättesaadavat võimalust rääkida kvalifitseeritud koolipsühholoogiga mugavalt, anonüümselt ja tasuta. Nõuandeliinile pöördunud õpetajad on seni enim kurtnud läbipõlemisega seotud muresid, lapsevanemad on küsinud nõu lapse toetamise ja lapsega toimetuleku osas, samuti olnud teemaks koolikiusamine. Lapsed ja noored on helistanud nii kooli kui perega seotud mureküsimustes, teemaks on olnud ka vaimse tervise probleemidega toimetulek. Nõuandeliini psühholoogid on aidanud leida helistajate muredele lahendusi ning vajadusel pakkunud ka järelnõustamise võimalust. read more

Kutse 1. klassi infotunnile

Head lapsevanemad

Olete oodatud Pärnu Tammsaare Kooli (A. H. Tammsaare pst. 30, Pärnu) 1. klassi infotunnile.

Pärnu Tammsaare Kool peab üheks oluliseks väärtuseks luua koolis õppimist innustav ja kõiki õppijaid toetav koolikeskkond. Õppetöö toimub renoveeritud ja kaasaja tingimustele vastavas koolihoones. Kool on hubane ja paindlike võimalustega kesklinna kool. Tänaseks on koolist kujunenud edukas keelekümbluskool Eestis.

Infotunnis tutvustatakse õppetöö korraldust ning tunnijaotusplaani.

Infotunnid toimuvad Pärnu Tammsaare Kooli aulas alljärgnevalt:

27. mail kell 17.15

Infotund LAK-õppe klassi õpilaste (tulevane 1.A klass) lapsevanematele.

Klassiõpetaja Tatjana Strelovskaja

Teie küsimustele vastavad kooli juhtkond ja kooli pidaja esindajad (volikogu esimees Andrei Korobeinik ja linnavalitsuse esindajad Ene Koitla ja Virve Laube).

02. juunil kell 17.15

Toidupakid

TÄHELEPANU! 5.- 9. klassi õpilastele, kes 01.03 – 28.03.2021 on distantsõppel, kaks korda
kuus väljastatakse toidupakk:
13.märtsil kell k 10.00 – 12.00 – 1.toidupaki saamine
27.märtsil kell 10.00 – 12.00 – 2. toidupaki saamine.
Toidupakk väljastatakse hoovipoolsest tagauksest.

Toitlustamine distantsõppe perioodil

Toitlustamine koolis käivatele õpilastele toimub erigraafiku alusel järgmistel kellaaegadel:
9.30 – 1. klassid + 1.-5. G, õp. J. Divonina
9.40 – 2. klassid + 2.VC ja 4.V, õp. M. Õunap
9.50 – 3. klassid + 2.- 4.CV, õp. N. Jakovleva
10.30 – 4. klassid
10.40 – 5.-6. CV, õp. L.-J. Lazarskaja; 6.-9. G, õp. N. Reding; 8.-9. C, õp. V. Maslennikova.
Õpetaja, kes annab antud klassis tundi, saadab klassi sööklasse näidatud kellaajaks.
Sööklasse siseneme pärast käte pesu läbi aula, väljume nagu tavaliselt läbi söökla ukse. read more

Õppetöö korraldus 21. ja 22. detsembril

Hea koolipere!

Seoses koroonaviiruse kasvutrendiga Pärnus on kõik klassid 21. ja 22. detsembril distantsõppel.

Õpetajatel on võimalus valida, kas töötavad kodukontoris või koolis.

Kavandatud online-klassijuhatajatund 21. detsembriks tuleb viia läbi kõikidel klassijuhatajatel.

Tänan senise mõistva suhtumise, jagatud kogemuse ja koostöö eest.

Püsige terved!

Riho Alliksoo

Direktor

Õppetöö korraldust alates 14.12.2020 (täpsustatud)

Muudatused õppetöö korralduses 21.-22. detsembril 2020 ja info toidupakkide väljastamise kohta.

Esmaspäev, 21.detsember 2020

1. 1.-9. klassides õppetöö vastavalt varem kokkulepitule, kuid arvestusega, et 5.tund on klassijuhataja tund. Distantsõppel olevatele õpilastele online-tunnina.

1.1. Klassijuhataja tunni kohustuslikuks osaks on vastavalt üldtööplaanile Liikluskasvatusalased kavandatud tegevused punktides toodud teemade käsitlemine, sh

Ohutu liiklus. Käitumine veekogude lähedal. Pürotehnika ohutu kasutamine.

Teisipäev, 22.detsember 2020

1. Kõik klassid on distantsõppel, koolis on ainult õpetajad ja majanduspersonal.

Toidupakkide väljastamine

Toidupakid väljastatakse õpilastele, kes olid kogu perioodi 14.-22.12.2020 distantsõppel.

Toidupakkide väljastamine toimub reedel, 18.detsembril 2020 kell 7.30 – 15.00 kooli hoovipoolsest tagauksest. Toidupakk väljastatakse kinnitatud nimekirja alusel allkirja vastu kas õpilasele või lapsevanemale.

Täpsustus 11.12.2020 saadetud informatsioonile õppetookorraldusest alates 14.12.2020

Muudan punkti 1 sõnastust. Uus sõnastus on järgmine:

1. Alates 14. detsembrist toimuvad kontakttunnid kõikides 1.-9. keelekümblusklassides ja HEV-õpilastega klassides ( 1.-4. C,V; 1.-4.V; 4.-6.C; 7.-9.C; 1.-5.G; 6.-9.G). Lapsevanem, kes ei ole valmis last kooli saatma, teavitab sellest klassijuhatajat. Õpilane sooritab õppetöö iseseisvalt vastavalt e-kooli tehtud sissekannetele.

Tuginedes Vabariigi Valitsuse ja Pärnu Linnavalitsuse kriisikomisjoni otsustele muudan õppetöö korraldust alates 14.12.2020 alljärgnevalt:

 1.       Alates 14. detsembrist toimuvad kontakttunnid kõikides 1.-9. keelekümblusklassides ja HEV-õpilastega klassides ( 1.-4. C,V; 1.-4.V; 4.-6.C; 7.-9.C; 1.-5.G; 6.-9.G). Lapsevanem, kes ei ole valmis last kooli saatma, teavitab sellest klassijuhatajat. Õpilane sooritab õppetöö iseseisvalt vastavalt e-kooli tehtud sissekannetele.

2.       1.-3. A ja B klassidest võib kutsuda kooli õpilasi, kes vajavad õpituge, kuid mitte rohkem kui 6 õpilast klassi kohta. Teised õpilased on distantsõppel. read more