Teated

Pikapäevarühm 1.-4.klassidele

2018/19 õppeaastal pikapäevarühm 1.-4.klassidele alustab tööd 10.septembril. Pikapäevarühma tegevused toimuvad koolipäevadel 13.00 – 16.00.

Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu direktori otsusega lapsevanema kirjaliku taotluse alusel (taotluse blankett on klassijuhatajate käes).

Toitlustus

Lõuna pikapäevarühmas maksab 1 euro. Septembri eest saab maksta kuni 7.09.2018 ( 1 euro x 15 päeva = 15 eurot). Palume teavitada klassijuhatajat, kui laps on haige ja ei söö.

1.jaanuarini 2018 lõuna eest pikapäevarühmas saab maksta sularahas klassijuhatajale. Hiljem tasumise kord muutub (info tuleb e-kooli ja koolilehele). read more

19. aprillil saab külastada tunde varase keelekümbluse klassides 1.-4.

Pärnu Tammsaare Koolil on heameel pakkuda võimalust 19. aprillil külastada tunde varase keelekümbluse klassides 1.-4. Tundide külastuseks palume registreeruda. Ühte tundi saab külastada 6 inimest.

Tunniplaan

  1.k 2.k 3.k 4.k
1.tund (08.05 – 08.50) HOMMIKURING MATEMAATIKA EESTI KEEL EESTI KEEL
2.tund (08.55 – 09.40) MATEMAATIKA INGLISE KEEL INIMESEÕPETUS VENE KEEL
3.tund (09.55 – 10.40) KUNSTIÕPETUS MATEMAATIKA MATEMAATIKA LOODUSÕPETUS
4.tund (11.00 – 11.45) KUNSTIÕPETUS EESTI KEEL TÖÖÕPETUS VENE KEEL (LUGEMINE)

12.00 – 12.30 – Infotund keelekümbluse kohta. Küsimustele vastavad keelekümbluse koordinaator, õppealajuhataja , klassi- ja aineõpetajad

Registreeruda saab lingil https://goo.gl/forms/iph1TxK0teyE8Z3Z2

Pärnumaa töö- ja karjäärimess

Pärnumaa töö- ja karjäärimess

Lugupeetud koolipere!

Kutsume Teie kooli õpilasi osalema 4. aprillil kell 12:00-16:00 Pärnu Kontserdimajas toimuvale Pärnumaa töö- ja karjäärimessile.

Käesoleva aastal toimuv töö- ja karjäärimess on läbi aegade suurim, kuna üritusest võtab osa rohkem tööandjaid kui eelnevatel aastatel. Tööandjate nimekirjaga on võimalik tutvuda töömessi lehel.

Kuna paljud tööandjad on avaldanud soovi leida messilt töötajaid just suveperioodiks, siis on koolinoortel võimalus üritusel osaledes leida otse tööandjaga suheldes suvetöö! read more

Koolitus 2018/2019 õppeaastal I klassi mineva lapse vanematele

Kaugel ei ole aeg, kus Pärnu linnavalitsus hakkab määrama ARNO programmis I klassi minevatele lastele elukohajärgseid koole. Pärnu linnas määratakse elukohajärgne kool lapsele rahvastikuregistri andmete alusel automaatselt, seega ei pea lapsevanem kooli registreerimiseks avaldust esitama. Aluseks võetakse lapse elukohaandmed 10. märtsi seisuga ning kooli kaugus lapse elukohast. Kooli määramisel lähtub programm ARNO koolitee pikkusest ja koolihoonete mahutavusest. ARNO läheneb asjale paindlikult ja paigutab kooli täpselt nii palju lapsi, kui on õppekohti ning määrab lapsele elukohalähedase kooli. Kui kooli läheduses elab rohkem lapsi, kui seal on õppekohti, valib arvutisüsteem välja läheduselt järgmise kooli. Õpilaste rohkusel elukohajärgsesse kooli arvestatakse ka rahvastikuregistri sissekande aega. read more

Lastevanemate üldkoosolek

LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD JA ÕPETAJAD!
Neljapäeval, 12. oktoobril 2017, kell 18.00 kooli aulas toimub lastevanemate üldkoosolek
Päevakord:
1. Ülevaade 2016/2017. õppeaastal tehtud tööst
Riho Alliksoo
2. Pärnu Tammsaare Kooli hoolekogu aruanne 2016/2017.õppeaastal tehtud tööst. Uute liikmete valimine. Aleksandr Frischer – hoolekogu esimees
3. Vastused küsimustele.
Riho Alliksoo, Kristina Moissejenko, Reet Merilaine, Kristiine Miljan

19.00 – 20.00 – aineõpetajate ja klassijuhatajate konsultatsioonid (õpetajate nimekiri koos ruumidega pannakse üldkoosoleku toimumise päeval tunniplaani juurde) read more

Ühistranspordist

Info Pärnu linna ühistranspordi kohta

http://www.parnu.ee/index.php/linnakodanikule/liiklus/uhistransport

 Pileti ostmine:

https://parnu.pilet.ee/buy

Kui lapsel ei ole ID-kaarti, on isikustamiseks kaks võimalust:

1.       Tasuta isikustamine iseteeninduses  parnu.pilet.ee

Lapsevanem või keegi teine logib oma ID-kaardiga sisse ja isikustab oma lapse bussikaardi tema eest. St sisestab lapse isikukoodi ja bussikaardi numbri.

2.       Tasuline isikustamine müügikohtades hinnaga 1€  (R-kioskid, Selverite infoletid, Omniva postkontorid, bussijaama kassad) read more