Teated

Lasteklubi „Rõõmsad tammetõrukesed“ ootab 6-7aastaseid lapsi

Lasteklubi „Rõõmsad tammetõrukesed“ ootab 6-7aastaseid lapsi

HEAD LAPSEVANEMAD!

Pärnu Tammsaare Koolis alustab tegevust lasteklubi „Rõõmsad tammetõrukesed“, kuhu on oodatud 6-7aastased lapsed nii Pärnu linnast kui maakonnast.

Lasteklubis õpivad erineva koduse keelega lapsed huvitavate mänguliste tegevuste kaudu suhtlema nii eesti kui vene keeles. Üheskoos tegutsedes avastavad nad põnevaid maailmu ja koguvad uusi teadmisi ümbritsevast keskkonnast. Koostegevused aitavad luua turvatunde uute sõprade hulgas ja koolikeskkonnas.

Lasteklubi tegevusi viivad läbi kogemustega klassiõpetajad Aljona Rullik, Luule Kustassoo ja Annika Kersalu, kes loodavad, et kõikidel klubis osalevatel lastel jätkub rõõmsat meelt ja head tuju ka siis, kui algab uus kooliaasta. read more

Sügisnäitus

Sügisnäitus

30.septembrist algab meie traditsiooniline sügisnäitus looduslikest materjalidest, mis on pühendatud sel aastal Tallinna loomaaia 80.sünniaastale. Ootame õpilaste ja nende vanemate ühiseid loovtöid! Avame üheks nädalaks koolis looduslikest “loomaaia”. Iga õpilane koos vanematega võib valida lemmiklooma, kes elab Tallinna loomaaias ja meisterdada selle looma näituse jaoks. Parimat viit loovtööd ootab auhind. Traditsiooniliselt on sügisnäitus kooli fuajees. Loovtööd tuua klassijuhataja kätte või huvijuhile! read more

Õppe-ja arenduskeskus Järeleaitaja, Rüütli huvikool alustab 13. õppeaastat

Õppe-ja arenduskeskus Järeleaitaja, Rüütli huvikool alustab 13. õppeaastat.

Keelekursused lastele, koolinoortele ja täiskasvanutele (eri tasemed, tööalase keele kursused, individuaal tunnid).

  • Keeled: eesti keel kui võõrkeel, vene keel kui võõrkeel, vene keel kui emakeel, inglise keel
  • Vene keel. Kõneareng. Kirjandus

on mõeldud vene keelt kõneletavale lastele (kakskeesetele) kes õpivad eestikeelsetes haridusasutustes.

  • Eelkooliealiste laste arendusring  

Ootame kõiki oma teadmisi täiendama ja unistusi ellu viima.

Lugupeetud lapsevanemad, kelle lapsed asuvad 1. septembril 2019 õppima 1.klassi!

Tammsaare kool on ülelinnalise vastuvõtuga põhikool. Vastuvõtt 1.klassi toimub kahel etapil:

I etapp:

Kuni 25.02.2019 tuleb täita avaldus, mis asub kooli veebilehel http://tammsaarekool.parnu.ee/ (vt dokumentide all). Avaldust saab täita ja esitada ainult elektrooniliselt. Avalduses esitatud andmed edastatakse Pärnu Linna Haridusosakonnale, kus need sisestatakse Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO. Ülelinnalistesse Pärnu koolidesse vastuvõtt lõpeb 5. märtsil.

II etapp:

Ajavahemikul 20.03 – 10.04 2019 tuleb kinnitada lapse registreerimine 1.klassi süsteemis ARNO. Selleks sisenege IDkaardiga https://arno.parnu.ee/. Probleemide tekkimisel abi saab koolist. Kellel IDkaarti ei ole peavad pöörduma Pärnu Linna Haridusosakonda aadressil Suur-Sepa 16. read more

12. oktoobril 2018 toimub koolis e-õppepäev

Lp. õpilased ja lapsevanemad!

12. oktoobril 2018 toimub koolis e-õppepäev. Sel päeval õpilased ei tule koolimajja ja ei istu koolipingis, vaid tunnid toimuvad veebis. Õpetajad eelnevalt valmistavad oma õpilastele ette digitaalsed õppematerjalid ja õpilased lahendavad õpiülesandeid veebikeskkonnas. Kui õpilasel ei ole võimalust kasutada digivahendit, siis täidab ta ülesandeid koos mõne klassikaaslasega.

Ülesanded pannakse välja e-kooli ja veebilehele http://tkodu.weebly.com/

Lapsevanemate üldkoosolek

LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD!

Neljapäeval, 11. oktoobril kell 18.00 kooli aulas toimub lapsevanemate üldkoosolek

Päevakord:

1. Ülevaade 2017/2018. õppeaastal tehtud tööst. 2018/2019. õppeaasta eesmärgid ja plaanid.

Riho Alliksoo – kooli direktor

2. Pärnu Tammsaare Kooli hoolekogu aruanne 2017/2018.õppeaastal tehtud tööst.

Aleksandr Frischer – hoolekogu esimees

3. Uute liikmete valimine hoolekogu koosseisu.

Aleksandr Frischer – hoolekogu esimees

Pärast koosolekut on teil võimalus kohtudа aineõpetajatega individuaalselt või osaleda ümarlauas, kus saab arutada probleeme ja teha ettepanekuid: read more

Pikapäevarühm 1.-4.klassidele

2018/19 õppeaastal pikapäevarühm 1.-4.klassidele alustab tööd 10.septembril. Pikapäevarühma tegevused toimuvad koolipäevadel 13.00 – 16.00.

Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu direktori otsusega lapsevanema kirjaliku taotluse alusel (taotluse blankett on klassijuhatajate käes).

Toitlustus

Lõuna pikapäevarühmas maksab 1 euro. Septembri eest saab maksta kuni 7.09.2018 ( 1 euro x 15 päeva = 15 eurot). Palume teavitada klassijuhatajat, kui laps on haige ja ei söö.

1.jaanuarini 2018 lõuna eest pikapäevarühmas saab maksta sularahas klassijuhatajale. Hiljem tasumise kord muutub (info tuleb e-kooli ja koolilehele). read more