Teated

Õpilaspileti dublikaadi maksumusest

Kui õpilaspilet on kadunud või rikutud, tuleb tellida selle dublikaat.  Pärnu Linnavalitsuse 17.09.2018 istungil kinnitati õpilaspileti dublikaadi maksumuseks 4 eurot koos käibemaksuga.
Raha tuleb kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole number EE631010220041191010
Selgituseks kool, õpilase nimi, õpilaspileti dublikaat.

Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile.

Lugupeetud lapsevanemad, kelle lapsed asuvad 1. septembril 2019 õppima 1.klassi!

Tammsaare kool on ülelinnalise vastuvõtuga põhikool. Vastuvõtt 1.klassi toimub kahel etapil:

I etapp:

Kuni 25.02.2019 tuleb täita avaldus, mis asub kooli veebilehel http://tammsaarekool.parnu.ee/ (vt dokumentide all). Avaldust saab täita ja esitada ainult elektrooniliselt. Avalduses esitatud andmed edastatakse Pärnu Linna Haridusosakonnale, kus need sisestatakse Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO. Ülelinnalistesse Pärnu koolidesse vastuvõtt lõpeb 5. märtsil.

II etapp:

Ajavahemikul 20.03 – 10.04 2019 tuleb kinnitada lapse registreerimine 1.klassi süsteemis ARNO. Selleks sisenege IDkaardiga https://arno.parnu.ee/. Probleemide tekkimisel abi saab koolist. Kellel IDkaarti ei ole peavad pöörduma Pärnu Linna Haridusosakonda aadressil Suur-Sepa 16. read more

12. oktoobril 2018 toimub koolis e-õppepäev

Lp. õpilased ja lapsevanemad!

12. oktoobril 2018 toimub koolis e-õppepäev. Sel päeval õpilased ei tule koolimajja ja ei istu koolipingis, vaid tunnid toimuvad veebis. Õpetajad eelnevalt valmistavad oma õpilastele ette digitaalsed õppematerjalid ja õpilased lahendavad õpiülesandeid veebikeskkonnas. Kui õpilasel ei ole võimalust kasutada digivahendit, siis täidab ta ülesandeid koos mõne klassikaaslasega.

Ülesanded pannakse välja e-kooli ja veebilehele http://tkodu.weebly.com/

Lapsevanemate üldkoosolek

LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD!

Neljapäeval, 11. oktoobril kell 18.00 kooli aulas toimub lapsevanemate üldkoosolek

Päevakord:

1. Ülevaade 2017/2018. õppeaastal tehtud tööst. 2018/2019. õppeaasta eesmärgid ja plaanid.

Riho Alliksoo – kooli direktor

2. Pärnu Tammsaare Kooli hoolekogu aruanne 2017/2018.õppeaastal tehtud tööst.

Aleksandr Frischer – hoolekogu esimees

3. Uute liikmete valimine hoolekogu koosseisu.

Aleksandr Frischer – hoolekogu esimees

Pärast koosolekut on teil võimalus kohtudа aineõpetajatega individuaalselt või osaleda ümarlauas, kus saab arutada probleeme ja teha ettepanekuid: read more

Pikapäevarühm 1.-4.klassidele

2018/19 õppeaastal pikapäevarühm 1.-4.klassidele alustab tööd 10.septembril. Pikapäevarühma tegevused toimuvad koolipäevadel 13.00 – 16.00.

Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu direktori otsusega lapsevanema kirjaliku taotluse alusel (taotluse blankett on klassijuhatajate käes).

Toitlustus

Lõuna pikapäevarühmas maksab 1 euro. Septembri eest saab maksta kuni 7.09.2018 ( 1 euro x 15 päeva = 15 eurot). Palume teavitada klassijuhatajat, kui laps on haige ja ei söö.

1.jaanuarini 2018 lõuna eest pikapäevarühmas saab maksta sularahas klassijuhatajale. Hiljem tasumise kord muutub (info tuleb e-kooli ja koolilehele). read more

19. aprillil saab külastada tunde varase keelekümbluse klassides 1.-4.

Pärnu Tammsaare Koolil on heameel pakkuda võimalust 19. aprillil külastada tunde varase keelekümbluse klassides 1.-4. Tundide külastuseks palume registreeruda. Ühte tundi saab külastada 6 inimest.

Tunniplaan

  1.k 2.k 3.k 4.k
1.tund (08.05 – 08.50) HOMMIKURING MATEMAATIKA EESTI KEEL EESTI KEEL
2.tund (08.55 – 09.40) MATEMAATIKA INGLISE KEEL INIMESEÕPETUS VENE KEEL
3.tund (09.55 – 10.40) KUNSTIÕPETUS MATEMAATIKA MATEMAATIKA LOODUSÕPETUS
4.tund (11.00 – 11.45) KUNSTIÕPETUS EESTI KEEL TÖÖÕPETUS VENE KEEL (LUGEMINE)

12.00 – 12.30 – Infotund keelekümbluse kohta. Küsimustele vastavad keelekümbluse koordinaator, õppealajuhataja , klassi- ja aineõpetajad

Registreeruda saab lingil https://goo.gl/forms/iph1TxK0teyE8Z3Z2

Pärnumaa töö- ja karjäärimess

Pärnumaa töö- ja karjäärimess

Lugupeetud koolipere!

Kutsume Teie kooli õpilasi osalema 4. aprillil kell 12:00-16:00 Pärnu Kontserdimajas toimuvale Pärnumaa töö- ja karjäärimessile.

Käesoleva aastal toimuv töö- ja karjäärimess on läbi aegade suurim, kuna üritusest võtab osa rohkem tööandjaid kui eelnevatel aastatel. Tööandjate nimekirjaga on võimalik tutvuda töömessi lehel.

Kuna paljud tööandjad on avaldanud soovi leida messilt töötajaid just suveperioodiks, siis on koolinoortel võimalus üritusel osaledes leida otse tööandjaga suheldes suvetöö! read more