Uudised

Õpilaspileti dublikaadi maksumusest

Kui õpilaspilet on kadunud või rikutud, tuleb tellida selle dublikaat.  Pärnu Linnavalitsuse 17.09.2018 istungil kinnitati õpilaspileti dublikaadi maksumuseks 4 eurot koos käibemaksuga.
Raha tuleb kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole number EE631010220041191010
Selgituseks kool, õpilase nimi, õpilaspileti dublikaat.

Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile.

Esimese koolipäeva aktused

Esimese koolipäeva aktused
Avaaktus toimub 2. septembril kell 10.00 Tammsaare pst. poolsel kooli õuel. 1. ja 9. klasside rivistumine toimub kell 9.45 kooli sisehoovis. Peale aktust on õpilastel klassijuhatajatund. Vihma korral 1. ja 9. klassid on aulas, 2.-8. klassidel toimub klassijuhatajatund.

Lugupeetud lapsevanemad, kelle lapsed asuvad 1. septembril 2019 õppima 1.klassi!

Tammsaare kool on ülelinnalise vastuvõtuga põhikool. Vastuvõtt 1.klassi toimub kahel etapil:

I etapp:

Kuni 25.02.2019 tuleb täita avaldus, mis asub kooli veebilehel http://tammsaarekool.parnu.ee/ (vt dokumentide all). Avaldust saab täita ja esitada ainult elektrooniliselt. Avalduses esitatud andmed edastatakse Pärnu Linna Haridusosakonnale, kus need sisestatakse Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO. Ülelinnalistesse Pärnu koolidesse vastuvõtt lõpeb 5. märtsil.

II etapp:

Ajavahemikul 20.03 – 10.04 2019 tuleb kinnitada lapse registreerimine 1.klassi süsteemis ARNO. Selleks sisenege IDkaardiga https://arno.parnu.ee/. Probleemide tekkimisel abi saab koolist. Kellel IDkaarti ei ole peavad pöörduma Pärnu Linna Haridusosakonda aadressil Suur-Sepa 16. read more

Õpioskuste võistlus

Õpioskuste võistlus

Kuidas teha ahvirusikat ja lahendada kalkudokut?

7. novembril toimus Tammsaare koolis 5. ja 6. klasside õpioskuste võistlus, kus lisaks Tammsaare kooli õpilastele osalesid järjekordselt ka Paikuse Põhikooli õppurid, kes külastasid üritust juba 4. korda.

Koolide 4-liikmelised segavõistkonnad pidid läbima 8 töötuba, kus õpilased nuputasid muusikaalaste küsimuste kallal, otsisid infot Eesti kaardilt, tegelesid kirjanduse, eesti ja inglise keelega, lahendasid kalkudokut, panid proovile oma kompimismeele ning lõpuks sõlmisid ühe „ahvirusika“. Õpilaste sõnul valmistaski kõige rohkem peavalu jaapani loogikamõistatus ning traditsioonilise kaunistava sõlme tegemine. Ajahätta jäädi ka lünkteksti täitmisel, kus puuduv info tuli leida raamatust eri peatükkidest. read more

12. oktoobril 2018 toimub koolis e-õppepäev

Lp. õpilased ja lapsevanemad!

12. oktoobril 2018 toimub koolis e-õppepäev. Sel päeval õpilased ei tule koolimajja ja ei istu koolipingis, vaid tunnid toimuvad veebis. Õpetajad eelnevalt valmistavad oma õpilastele ette digitaalsed õppematerjalid ja õpilased lahendavad õpiülesandeid veebikeskkonnas. Kui õpilasel ei ole võimalust kasutada digivahendit, siis täidab ta ülesandeid koos mõne klassikaaslasega.

Ülesanded pannakse välja e-kooli ja veebilehele http://tkodu.weebly.com/

Võta osa väikeste teadlaste maailmast

Pernova Loodusmajas 1,5 tunni jooksul võimalik saada osa väikeste teadlaste maailmast ja osaleda katsetel, vaatlustel ja töötubades. Õpilastele ja nende vanematele osalemine TASUTA.

 22.10-23.10.2018 pakub Pernova Tehnikamaja 11-16 aastastele võimalust osaleda elektroonika päevalaagris. Tutvutakse erinevate elektroonika komponentidega, õpitakse programmeerima  ja valmistatakse oma elektroonikaseade. Osalemine on TASUTA. Vajalik eelregistreerimine.

www.pernova.ee

Lasteklubi „Mänguline õppimine“

Lugupeetud lapsevanemad, kelle lapsed lähevad 2019/2020.õppeaastal 1. klassi!

Oktoobris alustab oma tööd lasteklubi „Mänguline õppimine“

Tunnid toimuvad neljapäeviti kell 17.00 – 18.00 kahes rühmas:

*Vene õppekeelga rühm
Õpetaja Alla Vesselova
Esimene kohtumine toimub teisipäeval, 2.oktoobril kell 17.00 kabinetis 12

*Eesti õppekeelega rühm, tulevane keelekümblusklass
Õpetaja Irina Gontšaruk
Esimene kohtumine toimub neljapäeval, 4.oktoobril kell 17.00 kabinetis 17

Taotlusi saab täita sekretäri juures.
Lisainfo telefonidel:
443 8461 (sekretär)
442 4847 (õppealajuhatajad) read more