Uudised

Haridus- ja Teadusministeeriumi teadaanne

Anname teada, et seoses eriolukorraga lükatakse edasi gümnaasiumide lõpueksamite toimumise periood.

Kuni eriolukorra lõpuni ei toimu ka keeletasemete eksamid, testid ja tasemetööd.

  • Eksamite edasilükkamise peamine põhjus on eriolukorrast tulenev vajadus vältida avalikke kogunemisi ja piirata lähikontaktide arvu.
  • Uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest, uute kuupäevade selgumisel anname sellest viivitamatult teada.
  • Uute eksamiaegade määramisel lähtutakse sellest, et õpilastel ja õpetajatel oleks piisavalt aega eksamitele häälestumiseks –need toimuvad mitte varem kui kaks nädalat pärast tavapärase õppekorralduse taastamist.
  • Juhul, kui eriolukorra kestust pikendatakse ning see ulatub suvevaheaja alguseni, peab ministeerium otstarbekaks, et koolid lõpetatakse jooksvate hinnete alusel.
  • Gümnaasiumi, kutseõppeasutusse ja kõrgkooli vastuvõtmise tingimused määrab iga haridusasutus ise.

Distantsõpe haridusastustes jätkub esialgu veel vähemalt kaks nädalat, kuid tõenäoliselt pikendatakse seda veelkord kuni aprilli lõpuni.
Koolivaheaeg toimub tavapärasel ajal ehk 20.-26. aprillini.

Samuti juhime tähelepanu sellele, et kõige värskem info ning vastused korduma kippuvate küsimustele on kättesaadavad HTMi veebis
eesti keeles (https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustele)
vene keeles (https://www.hm.ee/ru/predotvrashchenie-rasprostraneniya-koronavirusnoy-infekcii-informaciya-dlya-uchebnyh-zavedeniy)
inglise keeles (https://www.hm.ee/en/spread-covid-19-recommendations-educational-institutions)

Ministeerium on valmis vastama täiendavatele küsimustele telefonidel 56 900 340 või 56 900 353 ning e-posti teel info@hm.ee

Juhiseid ja soovitusi eriolukorras käitumiseks saab infotelefonilt 1247.

Olge terved!

Haridus- ja Teadusministeerium

Linnapea pöördumine õpilastele

Armas õpilane!

Kui me eelmisel nädalal Sulle koolis ütlesime, et järgmised kaks nädalat teeme õppetööd internetis ja koolimajja meist keegi ei tule, siis kõlas see nagu ootaks Sind ees koolivaheaeg.

Nüüdseks oled saanud aru, et ei tulnudki vaheaega, vaid igapäevane õppetöö jätkub ja õpetajatega suhtlemiseta ei möödu ükski koolipäev. Kõik on üsna samamoodi, lihtsalt natuke teisiti kui muidu.

Sa oled olnud nende kodus oldud päevade jooksul väga tubli: jälgid eKoolis, mis ülesandeid õpetajad sinna üles panevad, osaled videotundides, saadad e-kirju, töötad usinasti arvuti taga ja vahetad telefoni teel või internetis aktiivselt infot ka klassikaaslastega. Just nii peabki! read more

Head õpilased ja lapsevanemad!

Oleme juba paar päeva olnud uudses olukorras, distantsõppel.

Loodan väga, et esimesed katsetused ja tunnid ei ole teid väga ehmatanud ja segadusse ajanud. Kui on küsimusi ja soovitusi, siis palun jagage neid julgelt nii vene- kui ka eesti keeles õppealajuhataja ja kooli direktoriga meiliaadressil kristina.moissejenko@tammsaarekool.parnu.ee ja riho.alliksoo@tammsaarekool.parnu.ee . Analüüsime ettepanekuid juhtkonnaga ja õpetajatega ning püüame igati aidata nii teid kui õpilasi õppetöös parema tulemuse poole liikuda. read more

Kuidas last koduõppes toetada

Ootamatu kaugõpe tundmatu viiruse tõttu tekitab segadust ja hirmu lisaks täiskasvanutele ka lastes. Innove Rajaleidjal on valminud kaks artiklit, mis aitavad lapsevanematel oma lapsi tekkinud olukorras toetada.

Esimene artikkel selgitab, kuidas rääkida lastega koroonaviirusest, kuidas aidata maandada lapse hirmu ja ärevust

https://www.innove.ee/blogi/innove-rajaleidja-kuidas-raakida-lastega-koroonaviirusest/ read more

Õppetöö korraldus alates 16.märtsist 2020

Lp.õpilased ja lapsevanemad!

Seoses Eesti Vabariigi valitsuse otsusega on alates 16.03.2020 kõik koolid üle viidud distantsõppele.

Kõik juhised saavad õpilased ja lapsevanemad e-kooli kaudu ja klassijuhatajatelt.

Õpinguteks vajalikud õppematerjalid ja ülesanded jagatakse e-kooli kaudu vastavalt kehtivale tunniplaanile.

Huviringide ja ettevalmistusklasside tööd ei toimu.

Alates 16.03.2020 on kool kinni õpilastele, lapsevanematele ja teistele külalistele.

Õppetöö korraldus koolis alates 16.märtsist 2020 –  direktori käskkiri read more

Terviseameti soovitused seoses COVID-19 haiguste levimusega maailmas

Tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast maailmas, soovitab Terviseamet teavitada ja paluda lastevanemaid, kes käisid puhkamas Hiinas, Põhja-Itaalias (regioonid: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piedmonte), Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Koreas, Iraanis, kus nüüdseks on tuvastatud palju koroonaviirusesse haigestunuid, võimalusel viibida koos oma lastega 14 päeva kodus ja jälgida nende tervislikku seisundit.

Kui antud ajavahemikus esineb lapsevanemal või lapsel palavikku, köha või hingamisraskusi, siis võtta koheselt ühendust oma perearstiga ning teavitada oma reisist riskipiirkonda. read more