Uudised

Lapsevanemate üldkoosolek

LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD!

Neljapäeval, 21. novembril kell 18.00 kooli aulas toimub lapsevanemate üldkoosolek

Päevakord:

1. Ülevaade 2018/2019. õppeaastal tehtud tööst. 2019/2020. õppeaasta eesmärgid ja plaanid.

Riho Alliksoo – kooli direktor

Kristina Moissejenko – õppealajuhataja

2. Õpilaste, lastevanemate ja õpetajate rahuloluküsitluste tulemused

Reet Merilaine – õppealajuhataja

Pärnu linna ja maakonna 3. klasside robootikapäev

Pärnu linna ja maakonna 3. klasside robootikapäev

Pärnu Tammsaare Põhikooli kolmandate klasside õpilased osalesid robootikapäeval Pärnu Vanalinna Põhikoolis.

Päev algas interneti ohutuse viktoriiniga online mängus Kahoot. Seejärel järgnesid tegevused kahes erinevas õpitoas: 3.a Dach ja Edison; 3.k Dach ja Vex robotitega töötamise töötoas. Töötubasid juhendasid 5. klasside õpilased. Vahepeal tantsiti saalis.

Robootikapäeval saadi erinevate robotite kohta palju uut ja huvitavat teada. Kõige tähtsam oli aga see, et kõik õpilased said eelpool nimetatud roboteid ka ise juhtida. read more

PALJU ÕNNE 1a klassi õpilastele Viktoriia Lukianenkole, kes saavutas 2.koha Pärnumaa algklasside kunstikonkurssil. Töö pealkiri “Muinasjutud meie ümber. See on minu kass.”. Kunstiõpetaja Niina Šatalova.

Code Week mängutund

Code Week mängutund

5.-20. oktoobrini 2019 toimub seitsmes üleeuroopaline programmeerimisnädal Code Week. Pärnu maa- ja linna  koolid korraldavad selle nädala raames robootika mängutube lasteaedade mudilastele. 9. oktoobril Tammsaare Koolis viidi läbi  kaks mängutuba Kellukese lasteaia lastele. Õpilaste juhtimisel mängiti Dash robotiga, õpiti juhtima robotit kahe erineva äppi abil, lahendati lõbusaid hariduslikke ülesandeid.

Suured tänud  lasteaia “Kelluke” lastele ja kasvatajatele aktiivse osalemise eest,  tublidele töötubade tegijatele Valeria Markova, Dominika-Marija Saarmann, Ksenija Pimenjuk, Jana Romanova, Laura Yllö, Gloria Lehmus, õpetajatele Julia Reponen, Anna Dmitrijeva ja Svetlana Solomonova. read more

Lasteklubi „Rõõmsad tammetõrukesed“ ootab 6-7aastaseid lapsi

Lasteklubi „Rõõmsad tammetõrukesed“ ootab 6-7aastaseid lapsi

HEAD LAPSEVANEMAD!

Pärnu Tammsaare Koolis alustab tegevust lasteklubi „Rõõmsad tammetõrukesed“, kuhu on oodatud 6-7aastased lapsed nii Pärnu linnast kui maakonnast.

Lasteklubis õpivad erineva koduse keelega lapsed huvitavate mänguliste tegevuste kaudu suhtlema nii eesti kui vene keeles. Üheskoos tegutsedes avastavad nad põnevaid maailmu ja koguvad uusi teadmisi ümbritsevast keskkonnast. Koostegevused aitavad luua turvatunde uute sõprade hulgas ja koolikeskkonnas.

Lasteklubi tegevusi viivad läbi kogemustega klassiõpetajad Aljona Rullik, Luule Kustassoo ja Annika Kersalu, kes loodavad, et kõikidel klubis osalevatel lastel jätkub rõõmsat meelt ja head tuju ka siis, kui algab uus kooliaasta. read more

Sügisnäitus

Sügisnäitus

30.septembrist algab meie traditsiooniline sügisnäitus looduslikest materjalidest, mis on pühendatud sel aastal Tallinna loomaaia 80.sünniaastale. Ootame õpilaste ja nende vanemate ühiseid loovtöid! Avame üheks nädalaks koolis looduslikest “loomaaia”. Iga õpilane koos vanematega võib valida lemmiklooma, kes elab Tallinna loomaaias ja meisterdada selle looma näituse jaoks. Parimat viit loovtööd ootab auhind. Traditsiooniliselt on sügisnäitus kooli fuajees. Loovtööd tuua klassijuhataja kätte või huvijuhile! read more