Koolielu

Kodukord


Kõigil soovijatel on võimalik tutvuda kodukorraga kooli raamatukogu lugemissaalis või internetis Tammsaare Kooli kodulehel. Kodukorrale on lisatud ka vene ja ukrainakeelsed tõlked.

Elektroonilist dokumenti saab lugeda ka siin: Pärnu Tammsaare Kooli kodukord

Lisa 1, Kodukord vene keeles

Lisa 2. Kodukord ukraina keeles

 

Kõigil soovijatel on võimalik tutvuda kodukorraga kooli raamatukogu lugemissaalis või internetis Tammsaare Kooli kodulehel. Kodukorrale on lisatud ka vene ja ukrainakeelsed tõlked.

Elektroonilist dokumenti saab lugeda ka siin: Pärnu Tammsaare Kooli kodukord

Lisa 1, Kodukord vene keeles

Lisa 2. Kodukord ukraina keeles