Toitlustus

Söökla on avatud 7.30-14.00

Samal ajal töötab ka buhvet, kust saab osta saiakesi, jooke, magusat.

Õpilasi toitlustatakse nädalamenüü alusel, mis avalikustatakse kooli kodulehel ja söökla infostendil. Sööklal on õigus teha muudatusi ja korrigeerida menüüd vastavalt vajadusele. VAATA MENÜÜD

Kõikidele põhikooli õpilastele on lõunasöök tasuta.

Hommikuputru pakutakse õpilastele igal koolipäeval kooli sööklas kell 7.30-8.00 väljaarvatud kolmapüev, mil õpetöö algab kell 9.00 ja hommikuputru saab 8.00-8.45

Iga päev saab tasuta piima.

Söögivahetunnid:

  • 9.40-9.55      I söögivahetund  söövad 1.-3. klass, 1-5G klass
  • 10.40-11.00  II söögivahetund söövad 4.-6. klass ja 4-6C klass
  • 11.45-12.05   III söögivahetund söövad 7.-9. klass, 6-9G klass
  • 13.45 – 14.00 – pikapäevarühma lõuna

Pikapäevarühma toitlustus

Lõuna pikapäevarühmas maksab 1 euro. Septembri eest saab maksta kuni 7.09.2018 ( 1 euro x 15 päeva = 15 eurot). Palume teavitada klassijuhatajat, kui laps on haige ja ei söö.

1.jaanuarini 2018 lõuna eest pikapäevarühmas saab maksta sularahas klassijuhatajale. Hiljem tasumise kord muutub (info tuleb e-kooli ja koolilehele).

Söökla juhataja Anna Gretško
e-mail: sookla@tammsaarekool.parnu.ee