Toitlustus

Söökla on avatud 7.30-14.00

Õpilasi toitlustatakse menüü alusel, mis avalikustatakse kooli kodulehel ja söökla infostendil. Sööklal on õigus teha muudatusi ja korrigeerida menüüsid vastavalt vajadusele.

Kõikidele põhikooli õpilastele on hommikupuder ja lõunasöök tasuta. Hommikuputru pakutakse õpilastele igal koolipäeval kooli sööklas kell 7.30-8.00

1. – 4. klasside pikapäevarühma õpilasted saavad tasuta  lisaeinet . Lisaeine saamiseks, palume teil  täita vastav avaldus infosüsteemis ARNO ja/või teavitada klassijuhatajat soovist eelneva nädala neljapäevaks.

Lapsevanem võib ka  ise tellida lapsele lisaeine.

LISAEINE ARVESTAMINE TOIMUB LÄBI haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO

Täpsem info lapsevanemale → SIIN LINGIL

VAATA MENÜÜD

Söögivahetunnid:

  • 9.45-10.05      I söögivahetund: 1.A, 1.B, 1.K, 2.A, 2.B, 2.K, 3.A, 3.B, 3.K, 1-4.C, 1-5G
  • 10.50-11.10  II söögivahetund: 4.A, 4.B, 4.K, 5.A, 5.K, 6.A, 6.K, 5-6.C
  • 11.55-12.15   III söögivahetund:7.A, 7.K, 8.A, 8.K, 9.A, 9.K, 7-8.C, 6-9.G
  • 13.45 – 14.00 – pikapäevarühma lõuna