Toitlustus

Söökla on avatud 7.30-14.00

Õpilasi toitlustatakse nädalamenüü alusel, mis avalikustatakse kooli kodulehel ja kooli infostendil. Sööklal on õigus teha muudatusi ja korrigeerida menüüd vastavalt vajadusele. VAATA MENÜÜD

Kõikidele põhikooli õpilastele on lõunasöök tasuta.

Hommikuputru pakutakse õpilastele igal koolipäeval kooli sööklas kell 7.30-8.00 väljaarvatud kolmapäev, mil õppetöö algab kell 9.00 ja hommikuputru saab 8.00-8.45

Söögivahetunnid:

  • 9.40-9.55      I söögivahetund  söövad 1.-3. klass, 1-5G klass
  • 10.40-11.00  II söögivahetund söövad 3.A, 4.-6. klass, 6-9.G klass
  • 11.45-12.05   III söögivahetund söövad 7.-9. klass
  • 13.45 – 14.00 – pikapäevarühma lõuna

Alates 10.00 saab osta saiakesi ja pirukaid.

Programmid “Koolipiim”, “Kooli puu- ja köögiviljad

Meie kool osaleb programmides “Koolipiim” ja  “Kooli puu- ja köögiviljad”, mida subsideeritakse Euroliidu poolt.  

Iga 1.-9. kl õpilane saab piima (eraldi laual kooli sööklas).

Koolipuuvilja ja –köögivilja pakkumise sihtgrupiks on 1.-5. klassi õpilased.

Tutvu lähemalt programmidega https://www.pria.ee/toetused/koolikava-toetus

Pikapäevarühma toitlustus

Toitlustamine alates 06.09.2021 kell 13.45-14.00

Lõuna pikapäevarühmas maksab 1 euro/päev. Arveldada saab sularahas, makstes pikapäevarühma juhendaja Alla Vesselova’le ( tel. + 37255663772, kab. 206) või ülekandega:

Saaja: Pärnu Linnavalitsus
arveldusarve: EE561010902001629002
Viitenumber: 750002882 – märkida kindlasti!
Selgituses märkige: maksekuu, PPrühm, klass, lapse nimi
Näiteks:
toiduraha september, PPRühm, 1.A,
Eleri Andreson

Toiduraha summa vahetub iga kuu vastavalt tööpäevade arvule, seepärast täpset summat saate teada rühma juhendajalt või klassijuhatajalt.

Palume teavitada rühma juhendajat, kui laps on haige ja ei söö.

Söökla juhataja Anna Gretško
e-mail: sookla@tammsaarekool.parnu.ee