Toitlustus

Söökla on avatud 7.30-14.00

Samal ajal töötab ka buhvet, kust saab osta saiakesi.

Õpilasi toitlustatakse nädalamenüü alusel, mis avalikustatakse kooli kodulehel ja kooli infostendil. Sööklal on õigus teha muudatusi ja korrigeerida menüüd vastavalt vajadusele. VAATA MENÜÜD

Kõikidele põhikooli õpilastele on lõunasöök tasuta.

Hommikuputru pakutakse õpilastele igal koolipäeval kooli sööklas kell 7.30-8.00 väljaarvatud kolmapäev, mil õpetöö algab kell 9.00 ja hommikuputru saab 8.00-8.45

Iga päev saab tasuta piima.

Söögivahetunnid:

  • 9.40-9.55      I söögivahetund  söövad 1.-3. klass, 1-5G klass, 4V, 4C
  • 10.40-11.00  II söögivahetund söövad 4.-6. klass, 6-9G klass
  • 11.45-12.05   III söögivahetund söövad 7.-9. klass
  • 13.45 – 14.00 – pikapäevarühma lõuna

Pikapäevarühma toitlustus

Toitlustamine alates 07.09.2020 kell 13.45-14.00

Lõuna pikapäevarühmas maksab 1 euro/päev. Arveldada saab sularahas, makstes pikapäevarühma juhendaja Alla Vesselova’le ( tel. + 37255663772) või ülekandega:

Saaja: Pärnu Linnavalitsus
arveldusarve: EE561010902001629002
Viitenumber: 750002882 – märkida kindlasti!
Selgituses märkige: maksekuu, PPrühm, klass, lapse nimi
Näiteks:
toiduraha september, PPRühm, 1.A,
Eleri Andreson

Palume teavitada klassijuhatajat, kui laps on haige ja ei söö.

Söökla juhataja Anna Gretško
e-mail: sookla@tammsaarekool.parnu.ee