Hoolekogu

Pärnu Tammsaare Kooli hoolekogu koosseis 2019/2020. õa

Kontakt: hoolekogu@tammsaarekool.parnu.ee

1. Katrin Markii – kooli pidaja esindaja;

2. Oliver Prokopovitš – lapsevanemate esindaja, HEV-õpilased;

3. Tatjana Kilusk – lapsevanemate esindaja HEV-õpilased;

4. Tatjana Koor – lapsevanemate esindaja, 1. eesti klass

5. Natalja Mihhejeva – lapsevanemate esindaja, 1.klass

6. Jelena Nikoforova – lapsevanemate esindaja, 2.klass

7. Galina Sušenitsa – lapsevanemate esindaja, 3.klass

8. Maria Vinogradova – lapsevanemate esindaja, 3.klass

9. Aleksandr Frischer – lapsevanemate esindaja, 4. klass

10. Aljona Tšausova – lapsevanemate esindaja, 5. klass

11. Jekaterina Kraft – lapsevanemate esindaja, 7. klass;

12. Jelena Pogosjan – lapsevanemate esindaja, 8. klass

13. Aljona Jemeljanova – lapsevanemate esindaja, 9. klass

14. Alla Vesselova – õppenõukogu esindaja, I kooliaste

15. Olga Vereshchagina – õppenõukogu esindaja, II kooliaste

16. Anna Dmitrijeva – õppenõukogu esindaja, III kooliaste

17. Karel Alliku – õppenõukogu esindaja, keelekümblus

18. Irina Jüriöö – õppenõukogu esindaja, HEV õpilased

19. Jelena Abramova – vilistlaste esindaja

20. Viktoria Panova- õpilasesinduse esindaja

Pärnu Tammsaare Kooli hoolekogu protokollid

2019-2020. õppeaasta

HK protokoll nr 1 2019

HK protokoll nr 2 2019

HK protokoll nr 3 2020

2018-2019. õppeaasta

HK protokoll nr 1 2018

HK protokoll nr 2 2018

HK protokoll nr 3 2019

HK protokoll nr 4 2019

HK protokoll nr 5 2019

HK protokoll nr 6

2017-2018. õppeaasta

HK_protokoll nr 1_2017

HK_protokoll nr 2

HK_protokoll nr 3

2016-2017. õppeaasta

HK_protokoll nr 1_2016

HK_protokoll nr 1_2016 – väljavõte

HK_protokoll nr 2_2016

HK_protokoll nr 3_2016

HK prot nr 3 lisa

HK_protokoll nr 4_2017_elektrooniline

HK_protokoll nr 5_2017_elektrooniline