Juhtkond

Kooli direktor
Riho Alliksoo riho.alliksoo@tammsaarekool.parnu.ee
Õppealajuhataja
Kristina Moissejenko kristina.moissejenko@tammsaarekool.parnu.ee
Õppealajuhataja, Keelekümbluskoordinaator
Reet Merilaine reet.merilaine@tammsaarekool.parnu.ee
Huvijuht
Kristiine Miljan kristiine.miljan@tammsaarekool.parnu.ee
Majandusjuhataja
Indrek Peterson indrek.peterson@tammsaarekool.parnu.ee
Haridustehnoloog
Svetlana Solomonova svetlana.solomonova@tammsaarekool.parnu.ee
Kooli sekretär
Erika Rougijainen kool@tammsaarekool.parnu.ee