Kuidas last koduõppes toetada

Ootamatu kaugõpe tundmatu viiruse tõttu tekitab segadust ja hirmu lisaks täiskasvanutele ka lastes. Innove Rajaleidjal on valminud kaks artiklit, mis aitavad lapsevanematel oma lapsi tekkinud olukorras toetada.

Soovitame vaadata ka veebiseminari  lapsevanematele https://www.youtube.com/watch?v=_EmMPzQlljg

Palju kasulikku informatsiooni saab SA Innove, HITSA ja Haridusteasus- ja Teadusministeeriumi kodulehtedelt.

Kuidas last koduõppes toetada
Tagged on: