Kutse 1. klassi infotunnile

Head lapsevanemad

Olete oodatud Pärnu Tammsaare Kooli (A. H. Tammsaare pst. 30, Pärnu) 1. klassi infotunnile.

Pärnu Tammsaare Kool peab üheks oluliseks väärtuseks luua koolis õppimist innustav ja kõiki õppijaid toetav koolikeskkond. Õppetöö toimub renoveeritud ja kaasaja tingimustele vastavas koolihoones. Kool on hubane ja paindlike võimalustega kesklinna kool. Tänaseks on koolist kujunenud edukas keelekümbluskool Eestis.

Infotunnis tutvustatakse õppetöö korraldust ning tunnijaotusplaani.

Infotunnid toimuvad Pärnu Tammsaare Kooli aulas alljärgnevalt:

27. mail kell 17.15

Infotund LAK-õppe klassi õpilaste (tulevane 1.A klass) lapsevanematele.

Klassiõpetaja Tatjana Strelovskaja

Teie küsimustele vastavad kooli juhtkond ja kooli pidaja esindajad (volikogu esimees Andrei Korobeinik ja linnavalitsuse esindajad Ene Koitla ja Virve Laube).

02. juunil kell 17.15

Infotund eesti õppekeelega klassi õpilaste (tulevane 1.B klass) lapsevanematele.

Klassiõpetaja Marge Õunap

Infotunnis tutvustatakse vanematele värskelt renoveeritud koolihoonet ja oma kogemusi jagavad eestikeelse õppekeelega klassi lapsevanemad ja õpetaja.

02. juunil kell 18.15

Infotund keelekümblusklassi õpilaste (tulevane 1.K klass) lapsevanematele.

Klassiõpetaja Julia Reponen

Teie küsimustele vastab kooli juhtkond.

NB! Seoses sellega, et ELIIS-e ristkasutust rakendatakse alles alates 2023.aastast palume lapsevanematel laadida ARNO-sse lasteaedade poolt väljastatud lapse koolivalmiduse kaart. Kui üleslaadimine ei õnnestu, palume võtta koolivalmiduse kaart infotunnile kaasa. Sellest tehakse koopia ja originaal jääb lapsevanemale.

Koosoleku ladusamaks korraldamiseks palume tekkinud küsimused sõnastada ja saata need kooli meilile: kool@tammsaarekool.parnu.ee

NB! Infotunnis osalejatele on koolihoones maski kandmine kohustuslik.

Lugupidamisega

Riho Alliksoo

Pärnu Tammsaare Kooli direktor

Kutse 1. klassi infotunnile
Tagged on: