Lapsevanemate üldkoosolek

LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD!

Neljapäeval, 21. novembril kell 18.00 kooli aulas toimub lapsevanemate üldkoosolek

Päevakord:

1. Ülevaade 2018/2019. õppeaastal tehtud tööst. 2019/2020. õppeaasta eesmärgid ja plaanid.

Riho Alliksoo – kooli direktor

Kristina Moissejenko – õppealajuhataja

2. Õpilaste, lastevanemate ja õpetajate rahuloluküsitluste tulemused

Reet Merilaine – õppealajuhataja

3. Andmekaitseseadus

Svetlana Solomonova – haridustehnoloog

4. Ülevaade Pärnu Tammsaare Kooli hoolekogu tööst 2018/2019.õppeaastal.

Aleksandr Frischer – hoolekogu esimees

5. Uute liikmete valimine hoolekogu koosseisu.

Aleksandr Frischer – hoolekogu esimees

Pärast koosolekut orienteeruvalt kell 19.00 on teil võimalus kohtuda aineõpetajatega individuaalselt.

Ootame teie aktiivset osavõttu!

Lapsevanemate üldkoosolek