Lapsevanemate üldkoosolek

LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD!

Anname teada, et lapsevanemate üldkoosolek toimub 6. oktoobril kell 18.00 kooli aulas.

Koosoleku päevakord:

1. Ülevaade 2021/2022. õppeaastal tehtud tööst.

2. 2022/2023. õppeaasta eesmärgid, plaanid, tähtsamad tegevused.

3. Ülevaade Pärnu Tammsaare Kooli hoolekogu tööst 2021/2022. õppeaastal.

4. Uute liikmete valimine hoolekogu koosseisu, 1. klasside esindajad.

Küsimused, ettepanekud nimetatud päevakorra kohta palume saata kool@tammsaarekool.parnu.ee

Lapsevanemate üldkoosolek