Lapsevanemate üldkoosolek

LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD!

Neljapäeval, 11. oktoobril kell 18.00 kooli aulas toimub lapsevanemate üldkoosolek

Päevakord:

1. Ülevaade 2017/2018. õppeaastal tehtud tööst. 2018/2019. õppeaasta eesmärgid ja plaanid.

Riho Alliksoo – kooli direktor

2. Pärnu Tammsaare Kooli hoolekogu aruanne 2017/2018.õppeaastal tehtud tööst.

Aleksandr Frischer – hoolekogu esimees

3. Uute liikmete valimine hoolekogu koosseisu.

Aleksandr Frischer – hoolekogu esimees

Pärast koosolekut on teil võimalus kohtudа aineõpetajatega individuaalselt või osaleda ümarlauas, kus saab arutada probleeme ja teha ettepanekuid:

1. Vene keele, kultuuri ja traditsioonide säilitamine.

Tatjana Klevtsova, Olga Vereschagina

2. Keelekümblusprogrammi eripära.

Reet Merilaine

3. Õppetöö korraldus erivajadustega õpilastele.

Kristina Moissejenko

4. Karjääriõpe 9.klassides.

Kristiine Miljan

Ümarlauatöös osaleda soovijatel, et arutada probleeme ja teha ettepanekuid, palume regiustreeruda lingil https://goo.gl/forms/tINAWgQoAdETifQi2

Lapsevanemate üldkoosolek