Lugupeetud lapsevanemad, kelle lapsed asuvad 1. septembril 2020 õppima 1.klassi!

Tammsaare kool on nii elukohajärgse kui ülelinnalise vastuvõtuga põhikool. Vastuvõtt 1.klassi toimub kahel etapil:

I etapp:

Kuni 28.02.2020 tuleb täita avaldus, mis asub kooli veebilehel http://tammsaarekool.parnu.ee/ (vt dokumentide all). Avaldust saab täita ja esitada ainult elektrooniliselt. Avalduses esitatud andmed edastatakse Pärnu Linna Haridusosakonnale, kus need sisestatakse Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO. Ülelinnalistesse Pärnu koolidesse vastuvõtt lõpeb 5. märtsil.

Elukohajärgsete põhikoolide määramine algab 10.märtsil.

II etapp:

20.märtsil lapsele määratud elukohajärgne kool avalikustatakse ARNO-s ja lapsevanemal tuleb kinnitada lapse registreerimine 1.klassi. Selleks tuleb siseneda IDkaardiga https://arno.parnu.ee/. Probleemide tekkimisel abi saab koolist. Kellel IDkaarti ei ole peavad pöörduma Pärnu Linna Haridusosakonda aadressil Suur-Sepa 16.

Täpsema info saab lingilt https://parnu.ee/linnakodanikule/haridus/uldharidus/kooli-vastuvott

Küsimustega pöörduge tel 442 4847

Lugupeetud lapsevanemad, kelle lapsed asuvad 1. septembril 2020 õppima 1.klassi!