Õpilaspileti dublikaadi maksumusest

Kui õpilaspilet on kadunud või rikutud, tuleb tellida selle dublikaat.  Pärnu Linnavalitsuse 17.09.2018 istungil kinnitati õpilaspileti dublikaadi maksumuseks 4 eurot koos käibemaksuga.
Raha tuleb kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole number EE631010220041191010
Selgituseks kool, õpilase nimi, õpilaspileti dublikaat.

Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile.

Õpilaspileti dublikaadi maksumusest