Eksamid ja Tasemetööd

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2022/2023. õppeaastal on järgmised:

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023
  • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023
  • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26. mai, 29.-30. mai 2023
  • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) 12.–13. juuni 2023
  • valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
3) A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022. a; 4) A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (suuline) – 28. –30. september; 3. –4. oktoober 2022. a;
5) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
3) A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022. a; 4) A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) – 28. –30. september; 3. –4. oktoober 2022.
5) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17. –18. oktoober 2022. a;
2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17. –21. oktoober 2022. a;
3) A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a; 4) A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a.

3. klassi õpilastele katseline tasemetöö

sotsiaalained (kirjalik) – 4.–5. mai 2023

6. klassi õpilastele katseline tasemetöö

sotsiaalained (kirjalik) – 8.–9. mai 2023

NB! Inglise keele tasemetöö on mõeldud 7. klassi õpilastele, kes õpivad keelt A-võõrkeelena. Saksa ja vene keele tasemetöö sobib nii A- võõrkeelena (7. klass) kui ka B-võõrkeelena (9. klass) õpilastele.