Õppimine alates 17.05.2021

Alates 17. maist kooli tulevad kõik klassid, õppetöö toimub koduklassides, vaata  Koduklassid

Õppetöö läbiviimise peamine põhimõte koolis on hajutamine ja siseruumides kõigil töötajatel ja õpilastel alates 5.klassist maskide kandmine.

Eksamipäevadel jääb osa klasse distantsõppele. Täpsem info saadetakse välja vahetult enne eksamipäeva.

Klasside vahel liiguvad õpetajad, va muusikaõpetuse tunnid (jääb ruum 134), kehaline kasvatus (võimalusel õues), käsitöö- ja kodundustunnid (jääb ruum 305), tehnoloogiaõpetus (jääb ruum 135/136).

Toitlustamine toimub erigraafiku alusel.

Põhjalikku õppekorraldust saate lugeda direktori käskkirjast  Õppetöö korraldus alates 17.05

Õppimine alates 17.05.2021