Pikapäevarühm 1.-4.klassidele

2018/19 õppeaastal pikapäevarühm 1.-4.klassidele alustab tööd 10.septembril. Pikapäevarühma tegevused toimuvad koolipäevadel 13.00 – 16.00.

Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu direktori otsusega lapsevanema kirjaliku taotluse alusel (taotluse blankett on klassijuhatajate käes).

Toitlustus

Lõuna pikapäevarühmas maksab 1 euro. Septembri eest saab maksta kuni 7.09.2018 ( 1 euro x 15 päeva = 15 eurot). Palume teavitada klassijuhatajat, kui laps on haige ja ei söö.

1.jaanuarini 2018 lõuna eest pikapäevarühmas saab maksta sularahas klassijuhatajale. Hiljem tasumise kord muutub (info tuleb e-kooli ja koolilehele).

Pikapäevarühma päevakava

13.00 – 13.40 – aktiivne füüsiline tegevus õues või koolis vastavalt ilmale.

13.45 – 14.00 – lõuna

14.00 – 15.30 – õppetegevus

15.30 – 16.00 – jalutamine värskes õhus

Pikapäevarühma tegevuste eesmärk:

Õpilane:

* õpib keskenduma ning suunama oma tegevust tulemuslikkusele,

* õpib töötama iseseisvalt,

* õpib suhtlema,

* õpib planeerima oma aega

Pikapäevarühma tegevuste kirjeldus: õppeülesannete täitmine, arendavad tegevused, vajadusel individuaalsed seletused, ringitöö, liikuvad mängud, lauamängud.

Kasutatavad meetodid:

* lugemine

* kirjutamine

* arvutamine

* individuaalne töö õpilasega

* paaristöö

* rühmatöö

* rollimnängud

* vestlused

* arutelud

* peenmotoorikat arendavad harjutused

* joonistamine

Pikapäevarühm 1.-4.klassidele