Õppetöö korraldus alates 16.märtsist 2020

Lp.õpilased ja lapsevanemad!

Seoses Eesti Vabariigi valitsuse otsusega on alates 16.03.2020 kõik koolid üle viidud distantsõppele.

Kõik juhised saavad õpilased ja lapsevanemad e-kooli kaudu ja klassijuhatajatelt.

Õpinguteks vajalikud õppematerjalid ja ülesanded jagatakse e-kooli kaudu vastavalt kehtivale tunniplaanile.

Huviringide ja ettevalmistusklasside tööd ei toimu.

Alates 16.03.2020 on kool kinni õpilastele, lapsevanematele ja teistele külalistele.

Õppetöö korraldus koolis alates 16.märtsist 2020 –  direktori käskkiri

Olge terved ja hoidke oma tervist! www.terviseamet.ee

Õppetöö korraldus alates 16.märtsist 2020