1. klassi infotund

Kutse 1. klassi infotunnile

Head lapsevanemad

Olete oodatud Pärnu Tammsaare Kooli (A. H. Tammsaare pst. 30, Pärnu) 1. klassi infotunnile.

Pärnu Tammsaare Kool peab üheks oluliseks väärtuseks luua koolis õppimist innustav ja kõiki õppijaid toetav koolikeskkond. Õppetöö toimub renoveeritud ja kaasaja tingimustele vastavas koolihoones. Kool on hubane ja paindlike võimalustega kesklinna kool. Tänaseks on koolist kujunenud edukas keelekümbluskool Eestis.

Infotunnis tutvustatakse õppetöö korraldust ning tunnijaotusplaani.

Infotunnid toimuvad Pärnu Tammsaare Kooli aulas alljärgnevalt:

27. mail kell 17.15

Infotund LAK-õppe klassi õpilaste (tulevane 1.A klass) lapsevanematele.

Klassiõpetaja Tatjana Strelovskaja

Teie küsimustele vastavad kooli juhtkond ja kooli pidaja esindajad (volikogu esimees Andrei Korobeinik ja linnavalitsuse esindajad Ene Koitla ja Virve Laube).

02. juunil kell 17.15