Lapsevanemate koosolek

Lapsevanemate üldkoosolek

LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD!

Seoses viirushaiguste levikuga ja koolis kehtivate piirangutega viime läbi  lapsevanemate üldkoosoleku elektrooniliselt ajavahemikul 21. -28. oktoober.

Koosoleku päevakord:

  1. Ülevaade 2020/2021. õppeaastal tehtud tööst.
  2. 2021/2022. õppeaasta eesmärgid, plaanid, tähtsamad tegevused.
  3. Ülevaade Pärnu Tammsaare Kooli hoolekogu tööst 2020/2021.õppeaastal.
  4. Uute liikmete valimine hoolekogu koosseisu, 1.klasside esindajad.

Materjaliga tutvumine, ettepanekute tegemine, küsimuste esitamine ja uute hoolekogu liikmete poolt hääletamine on avatud alates 21. oktoobrist kuni 28.oktoobrini kella 24.00.

KOOSOLEKU ESITLUS vastavalt päevakorrale on lisatud pdf-failina ja saadetud e-kooli. Vaata koosoleku esitlust

KÜSIMUSED, ETTEPANEKUD, HÄÄLETAMINE:

https://forms.office.com/r/GvCFnLjuyx

Kõikidele küsimustele vastame e-kooli kaudu 7 tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist koosoleku elektroonilise kokkuvõttena.

Lapsevanemate üldkoosolek

LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD!

Neljapäeval, 21. novembril kell 18.00 kooli aulas toimub lapsevanemate üldkoosolek

Päevakord:

1. Ülevaade 2018/2019. õppeaastal tehtud tööst. 2019/2020. õppeaasta eesmärgid ja plaanid.

Riho Alliksoo – kooli direktor

Kristina Moissejenko – õppealajuhataja

2. Õpilaste, lastevanemate ja õpetajate rahuloluküsitluste tulemused

Reet Merilaine – õppealajuhataja