Meie koolist

Tööpakkumised


Pärnu Tammsaare Kool

ootab oma kooli meeskonda

arendusjuhti
Tööle asumise aeg: 21. august 2024.
avaldus ja dokumendid hiljemalt 20. mai 2024. a. 

Arendusjuhi konkurss on lõppenud, valituks osutus Airi Broberg

uuendusmeelset õppejuhti (1,0 ametikohta)
Tööle asumise aeg: 21. august 2024.
avaldus ja dokumendid hiljemalt 16. mai 2024. a.

huvijuhti (1,0 ametikohta)
Tööle asumise aeg: 21. august 2024.
avaldus ja dokumendid hiljemalt 20. mai 2024. a. 

Direktori asetäitja noorsootöö alal ametikoht nimetatakse ümber huvijuhi ametikohaks, jätkab Kristiine Miljan

 

Ootame oma meeskonda õpetajaid,
kes soovivad panustada eestikeelse haridusele üleminekusse ja eestikeelse kooli kujundamisse Pärnus.

Hea õpetajaametit alustav ja kogemustega õpetaja, tule tööle väljakutseid pakkuvasse Pärnu kesklinnas asuvasse uuendusmeelsesse kooli!

Kuulutame välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks eesti õppekeelega klassides:

• klassiõpetaja (2,0 ametikohta)

• loodusainete õpetaja (1,0 ametikohta)

• sotsiaalainete õpetaja (0,5 ametikohta)

• kehalise kasvatuse õpetaja (2,0 ametikohta)

• muusikaõpetaja (2,0 ametikohta)

• inglise keele õpetaja (2,0 ametikohta)

 

Kuulutame välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks vene õppekeelega klassides:

• klassiõpetaja (hariduslike erivajadustega õpilased, 0,7 ametikohta)

• matemaatikaõpetaja (1,0 ametikohta)

• loodusainete õpetaja (1,3 ametikohta)

• sotsiaalainete õpetaja (1,4 ametikohta)

• kehalise kasvatuse õpetaja (0,8 ametikohta)

• tehnoloogiaõpetuse õpetaja (0,95 ametikohta)


Ootused Sulle:

· valmisolek töötada mitmekeelses koolis;

· vastavus kvalifikatsioonile;

· avatus uuendustele ja väljakutsetele.


Pakume:

· kaasaegset töökeskkonda ja paindlikku töökorraldust;

· toetavat ja sõbralikku koolikogukonda;

· võimalust olla aktiivne koolielu edendaja;

· mentorit ja tuge alustavale õpetajale;

· elamispinna võimalust.

 

Tööle asumise aeg 21. august 2024.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata 20.05.2024 digiallkirjastatult aadressil kool@tammsaarekool.parnu.ee

Pärnu Tammsaare Kool

ootab oma kooli meeskonda

arendusjuhti
Tööle asumise aeg: 21. august 2024.
avaldus ja dokumendid hiljemalt 20. mai 2024. a. 

Arendusjuhi konkurss on lõppenud, valituks osutus Airi Broberg

uuendusmeelset õppejuhti (1,0 ametikohta)
Tööle asumise aeg: 21. august 2024.
avaldus ja dokumendid hiljemalt 16. mai 2024. a.

huvijuhti (1,0 ametikohta)
Tööle asumise aeg: 21. august 2024.
avaldus ja dokumendid hiljemalt 20. mai 2024. a. 

Direktori asetäitja noorsootöö alal ametikoht nimetatakse ümber huvijuhi ametikohaks, jätkab Kristiine Miljan

 

Ootame oma meeskonda õpetajaid,
kes soovivad panustada eestikeelse haridusele üleminekusse ja eestikeelse kooli kujundamisse Pärnus.

Hea õpetajaametit alustav ja kogemustega õpetaja, tule tööle väljakutseid pakkuvasse Pärnu kesklinnas asuvasse uuendusmeelsesse kooli!

Kuulutame välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks eesti õppekeelega klassides:

• klassiõpetaja (2,0 ametikohta)

• loodusainete õpetaja (1,0 ametikohta)

• sotsiaalainete õpetaja (0,5 ametikohta)

• kehalise kasvatuse õpetaja (2,0 ametikohta)

• muusikaõpetaja (2,0 ametikohta)

• inglise keele õpetaja (2,0 ametikohta)

 

Kuulutame välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks vene õppekeelega klassides:

• klassiõpetaja (hariduslike erivajadustega õpilased, 0,7 ametikohta)

• matemaatikaõpetaja (1,0 ametikohta)

• loodusainete õpetaja (1,3 ametikohta)

• sotsiaalainete õpetaja (1,4 ametikohta)

• kehalise kasvatuse õpetaja (0,8 ametikohta)

• tehnoloogiaõpetuse õpetaja (0,95 ametikohta)


Ootused Sulle:

· valmisolek töötada mitmekeelses koolis;

· vastavus kvalifikatsioonile;

· avatus uuendustele ja väljakutsetele.


Pakume:

· kaasaegset töökeskkonda ja paindlikku töökorraldust;

· toetavat ja sõbralikku koolikogukonda;

· võimalust olla aktiivne koolielu edendaja;

· mentorit ja tuge alustavale õpetajale;

· elamispinna võimalust.

 

Tööle asumise aeg 21. august 2024.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata 20.05.2024 digiallkirjastatult aadressil kool@tammsaarekool.parnu.ee