Tugiteenused

Vastavalt Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 32 lg. 1 kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse. Gümnaasiumis on moodustatud koolisisene tugisüsteem, mis töötab õpilast nõustava ja toetava võrgustikutöö põhimõttel.

Tugisüsteemi eesmärgid:

1)    õpilaste õpiedukuse tagamiseks turvalise õpikeskkonna loomine;

2)    koolikohustuse täitmise tagamine:

3)    sõbralike, kaaslasi arvestavate sotsiaalsete suhete loomine;

4)    probleemjuhtumite lahendamise toetamine.

Tugisüsteemi kuuluvad tugiisikud:

Direktor, direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, klassijuhataja, sotsiaaltöötaja, psühholoog, logopeed, kooli arst ja meditsiiniõde

Kooli teenindavad ja kooliga koostööd tegevad politseinikud:

Piirkonnapolitseinik Kristiina Hallimäe kristiina.hallimäe@politsei.ee,
tel. 444 6568

Noorsoopolitseinik Valeria Gontšaruk, valeria.gontšaruk@politsei.ee, tel.444 6557

———————————————————-

Meditsiiniõe Tereza Matjas  kabinet 1, I korrus, tel.44 24 845, mob. +372 53050283

Vastuvõtu ajad:

E, T, K, N  8.00-14.00

———————————————————–

Psühholoog Natalja Ivanova, kabinet 53, korrus, tel.44 24 840

Sotsiaalnõustaja Kristina Ehvärt,  kab.53, I korrus, tel.44 24 840

Logopeed Jelena Paegle, kab. 25, II korrus, tel. 442-4848

Logopeed Irina Juriöö,  kab. 25, II korrus, tel. 442-4848