Tule meile õpetajaks!

Pärnu Tammsaare Kool

pakub suurepärast võimalust realiseerida oma unistus ja asuda tööle õpetajana alates 01.09.2018.a meie meeskonnas, keelekümblusklassides. Oodatud on:

·         matemaatikaõpetaja (10 ainetundi nädalas)

·         loodusainete õpetaja – keemia (4 tundi), geograafia(5 tundi), füüsika (4 tundi), loodusõpetus (7 tundi)

Lisavõimalus klassijuhatamine keelekümblusklassis.

Sooviavaldus, CV, ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 01.06.2018 kool@tammsaarekool.parnu.ee või A. H. Tammsaare pst 30, 80015 Pärnu.

Tule meile õpetajaks!