Мотто| миссия| ценности

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ — ЗАЛОГ БУДУЩЕГО

KVALITEETNE  ÕPE – TULEVIKU  PANT

Meil on võimekad õpetajad ja innovaatilised õpilased, siit saab  mitmekesise hariduse.

VISIOON

Olla mitmekultuuriline kaasaegne venekeelne haridus- ja kultuurikeskus,

mis pakub

  • hariduse omandamise võimalust nii Eestis kui teistes riikides elavatele õpilastele, sh kasutades e-õpet;
  • tugisüsteemi, mis annab igale õpilasele võrdsed võimalused hariduse omandamiseks ja toetab elukestva õppe põhimõtteid;
  • toetavat, paindlikku ja innustavat töö- ja õpikeskkonda.

MISSIOON

Pakkuda eesti keelest erinevat kodukeelt rääkivatele õpilastele eesti- ja venekeelset õpet keskkonnas, mis toetab soovi õppida ning annab igale lapsele võrdsed võimalused hariduse omandamiseks, kindlustunde ja palju koolirõõmu.

VÄÄRTUSED

  1. Isiksuse areng

Loome igale õpilasele arenguks teistega võrdsed tingimused, anname sõbralikus õhkkonnas võimaluse kujuneda hea haridusega kodanikuks.

  1. Usaldusväärsus

Meie koolist saab turvalises ja loovas õpikeskkonnas kvaliteetse hariduse. Suhtleme väärikalt ja lugupidavalt.

  1. Mitmekultuurilisus

Austame oma ja teiste rahvaste kultuuri ning hoiame traditsioone.

  1. Kaasaegsus

Kasutame kooli arendamisel demokraatlikke juhtimispõhimõtteid ja koostööd. Oleme muutustega kaasaminev organisatsioon.

  1. Koolirõõm

Meie koolis on huvitav ja innustav õppida ja töötada. Hoolime üksteisest ja tunneme rõõmu suhtlemisest, enda ja kaaslaste õpitulemustest, loomingust ja arengust.

  1. Tervis ja keskkond

Väärtustame enda ja teiste füüsilist ja vaimset tervist ning jätkusuutlikku keskkonda.

KOOLI LOGO

Logo-horisont-345x86

Pärnu Tammsaare Kooli logomärk kujutab endast tammelehte, mille sakid on suunatud ülespoole. Kaarjal tammelehel on 9 sakki ning need esindavad põhikooli 9-t klassi. Tammeleheroheline värv sümboliseerib lootust, rahu, ohutust, innustust, värskust, loodust, elu ja kasvu. Heleroheline sümboliseerib värsket, nooruslikku, arenevat, kujunevat võrset.