Koolituskeskus


LÕIMITUD AINE- JA KEELEÕPPE PIIRKONDLIK KOOLITUSKESKUS

Pärnu Tammsaare Kool, A.H. Tammsaare pst 30, Pärnu Kontakt: Reet Merilaine reet.merilaine@tammsaarekool.parnu.ee

Pärnu Tammsaare Kool on pikaajaliste kogemustega lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) keelekümbluskool, kus asub piirkondlik LAK-õppe koolituskeskus.

Keeleõppe valdkonna koolitused | Haridus- ja Noorteamet (harno.ee)

Pärnu LAK-õppe koolituskeskus viib läbi koolitusi, info-, kogemuste ja metoodikapäevi muu kodukeelega lapse õppimise toetamiseks, kuhu on oodatud õpetajad ja kõik huvilised üldhariduskoolidest, hariduskeskustest, muuseumitest, kes  soovivad arendada oma teadlikkust LAK-õppe rakendamisel töös teise kodukeelega lastega, sh Ukraina õpilastega.

Lõimitud aine- ja keeleõpe aitab eesti keelest erineva kodukeelega õpilastel omandada keelt koos ainealaste teadmistega. Koolituskeskuse kavandatud tegevused toetavad üleminekut eestikeelsele õppele.

 

KOOLITUSKESKUSE TEGEVUSED 2023. AASTA II POOLAASTAL

Aktiivõppe meetodid LAK-õppes (1. päev)

Aktiivõppe meetodite kasutamine suurendab õpilastes huvi ja positiivset suhtumist õppeainesse ja rahulolu oma tööga, motiveerib aktiivsemalt osalema, tõstab sisemotivatsiooni, muudab aktiivsemaks ja loovamaks, arendab koostöövõimet ja sotsiaalseid oskusi, arendab enesejuhtimisoskust ja oskust kriitiliselt mõelda, loob aktiivse, kaasahaarava, uuriv- avastava õpikeskkonna.

Metoodikapäeval käsitletakse ja mängitakse läbi mitmeid aktiivõppemeetodeid, sh mänge, lähtudes LAK-õppe ja keelekümbluspõhimõtetest, mida saab rakendada klassides, kus õpivad muu kodukeelega õpilased, sh Ukraina lapsed. 

Toimumise aeg: 12.10.2023 kell 12:15 – 15:30

Sihtrühm: muu kodukeelega õppija õppimist toetavad I kooliastme õpetajad

Maht: 4 tundi

 

Aktiivõppe meetodid LAK-õppes ( 2. päev)

Heade kogemuste päeval jagatakse praktilisi nõuandeid, vahetatakse meetodeid ja võtteid ning ühistegevuse käigus kogetakse nende kasutamist tundides, lähtudes LAK-õppe ja keelekümbluspõhimõtetest, mida saab rakendada klassides, kus õpivad muu kodukeelega õpilased, sh Ukraina lapsed. 

Toimumise aeg: 31.10.2023 12:15 – 15:30

Sihtrühm: muu kodukeelega õppija õppimist toetavad I kooliastme õpetajad

Maht: 4 tundi

Registreerimine:  https://forms.office.com/e/5RGzHuCr7r

 

  • KOOLITUS

Lõiming kooli õppekava rakendamisel

Koolitusel käsitletakse koostöö tähendust ja põhimõtteid lõimitud õppe korraldamisel; kaardistatakse lõimingu võimalusi oma kooli õppekavas, leitakse õppeainete ühisosa. Koostöös kavandavad osalejad lõimitud tegevuskava, võttes näidiseks lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtted. Iga osaleja kasutab õppes mitmesuguseid lõimingu vorme ja meetodeid, aluseks õppe-eesmärgid ja õpitulemused, läbivad teemad, üldpädevused, sh õpioskused jm, reflekteerib oma tööd meeskonnas, osaleb nõustamisel.

Koolituspäevad: 16.11, 17.11 ja 08.12.2023 kell 8:00 – 14:30

Sihtrühm: muu kodukeelega õppija õppimist toetavad koolide õpetajad/õpetajate meeskonnad

Maht: 27 tundi

Registreerimine SIIN https://koolitus.edu.ee/training/9548/register

 

 

MATERJALE LAK-ÕPPEKS

1. LAK-ÕPET TOETAVAD METOODILISED VÕTTED ÕPETAJAL
LAK-õpet-toetavad-metoodilised-võtted-õpetajale.pdf (harno.ee)

 

2. ÕPPIMINE JA ÕPETAMINE MITMEKULTUURILISES ÕPIKESKKONNAS
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/40601/Archimedes_opikeskkond.pdf

 

3. ÕPPIMINE JA ÕPETAMINE MITMEKULTUURILISES ÕPIKESKKONNAS KEELEKÜMBLUSPROGRAMMI NÄITEL https://issuu.com/eduko/docs/mitmekultuuriline_opikeskkond_2

 

4. LAK-ÕPPEST ÕPETAJALE
https://harno.ee/sites/default/files/documents/2021-04/LAK-%C3%B5ppest-%C3%B5petajale.pdf

 

5. KEELEKÜMBLUSE KÄSIRAAMAT
https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:12046/23082/page/1

 

6. LÕIMITUD AINE- JA KEELEÕPE
https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:56133/104962/page/1

 

LÕIMITUD AINE- JA KEELEÕPPE PIIRKONDLIK KOOLITUSKESKUS

Pärnu Tammsaare Kool, A.H. Tammsaare pst 30, Pärnu Kontakt: Reet Merilaine reet.merilaine@tammsaarekool.parnu.ee

Pärnu Tammsaare Kool on pikaajaliste kogemustega lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) keelekümbluskool, kus asub piirkondlik LAK-õppe koolituskeskus.

Keeleõppe valdkonna koolitused | Haridus- ja Noorteamet (harno.ee)

Pärnu LAK-õppe koolituskeskus viib läbi koolitusi, info-, kogemuste ja metoodikapäevi muu kodukeelega lapse õppimise toetamiseks, kuhu on oodatud õpetajad ja kõik huvilised üldhariduskoolidest, hariduskeskustest, muuseumitest, kes  soovivad arendada oma teadlikkust LAK-õppe rakendamisel töös teise kodukeelega lastega, sh Ukraina õpilastega.

Lõimitud aine- ja keeleõpe aitab eesti keelest erineva kodukeelega õpilastel omandada keelt koos ainealaste teadmistega. Koolituskeskuse kavandatud tegevused toetavad üleminekut eestikeelsele õppele.

 

KOOLITUSKESKUSE TEGEVUSED 2023. AASTA II POOLAASTAL

Aktiivõppe meetodid LAK-õppes (1. päev)

Aktiivõppe meetodite kasutamine suurendab õpilastes huvi ja positiivset suhtumist õppeainesse ja rahulolu oma tööga, motiveerib aktiivsemalt osalema, tõstab sisemotivatsiooni, muudab aktiivsemaks ja loovamaks, arendab koostöövõimet ja sotsiaalseid oskusi, arendab enesejuhtimisoskust ja oskust kriitiliselt mõelda, loob aktiivse, kaasahaarava, uuriv- avastava õpikeskkonna.

Metoodikapäeval käsitletakse ja mängitakse läbi mitmeid aktiivõppemeetodeid, sh mänge, lähtudes LAK-õppe ja keelekümbluspõhimõtetest, mida saab rakendada klassides, kus õpivad muu kodukeelega õpilased, sh Ukraina lapsed. 

Toimumise aeg: 12.10.2023 kell 12:15 – 15:30

Sihtrühm: muu kodukeelega õppija õppimist toetavad I kooliastme õpetajad

Maht: 4 tundi

 

Aktiivõppe meetodid LAK-õppes ( 2. päev)

Heade kogemuste päeval jagatakse praktilisi nõuandeid, vahetatakse meetodeid ja võtteid ning ühistegevuse käigus kogetakse nende kasutamist tundides, lähtudes LAK-õppe ja keelekümbluspõhimõtetest, mida saab rakendada klassides, kus õpivad muu kodukeelega õpilased, sh Ukraina lapsed. 

Toimumise aeg: 31.10.2023 12:15 – 15:30

Sihtrühm: muu kodukeelega õppija õppimist toetavad I kooliastme õpetajad

Maht: 4 tundi

Registreerimine:  https://forms.office.com/e/5RGzHuCr7r

 

  • KOOLITUS

Lõiming kooli õppekava rakendamisel

Koolitusel käsitletakse koostöö tähendust ja põhimõtteid lõimitud õppe korraldamisel; kaardistatakse lõimingu võimalusi oma kooli õppekavas, leitakse õppeainete ühisosa. Koostöös kavandavad osalejad lõimitud tegevuskava, võttes näidiseks lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtted. Iga osaleja kasutab õppes mitmesuguseid lõimingu vorme ja meetodeid, aluseks õppe-eesmärgid ja õpitulemused, läbivad teemad, üldpädevused, sh õpioskused jm, reflekteerib oma tööd meeskonnas, osaleb nõustamisel.

Koolituspäevad: 16.11, 17.11 ja 08.12.2023 kell 8:00 – 14:30

Sihtrühm: muu kodukeelega õppija õppimist toetavad koolide õpetajad/õpetajate meeskonnad

Maht: 27 tundi

Registreerimine SIIN https://koolitus.edu.ee/training/9548/register

 

 

MATERJALE LAK-ÕPPEKS

1. LAK-ÕPET TOETAVAD METOODILISED VÕTTED ÕPETAJAL
LAK-õpet-toetavad-metoodilised-võtted-õpetajale.pdf (harno.ee)

 

2. ÕPPIMINE JA ÕPETAMINE MITMEKULTUURILISES ÕPIKESKKONNAS
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/40601/Archimedes_opikeskkond.pdf

 

3. ÕPPIMINE JA ÕPETAMINE MITMEKULTUURILISES ÕPIKESKKONNAS KEELEKÜMBLUSPROGRAMMI NÄITEL https://issuu.com/eduko/docs/mitmekultuuriline_opikeskkond_2

 

4. LAK-ÕPPEST ÕPETAJALE
https://harno.ee/sites/default/files/documents/2021-04/LAK-%C3%B5ppest-%C3%B5petajale.pdf

 

5. KEELEKÜMBLUSE KÄSIRAAMAT
https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:12046/23082/page/1

 

6. LÕIMITUD AINE- JA KEELEÕPE
https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:56133/104962/page/1