Koolielu

PikapäevarühmPikapäevarühma päevakava 2022/2023 õ.a.

Pikapäevarühma eesmärk: Osalemine pikapäevarühma tegevustes:

1. arendab keskendumisvõimet;
2. kujundab iseseisvust;
3. harjutab enesedistsipliini;
4. kinnistab suhtlemisoskust;
5. õpetab kujundama õpikeskkonda;
6. õpetab planeerima oma aega.

Pikapäevarühma töö kirjeldus:

1. õppeülesannete täitmine, abi eesti keele õppimisel;
2. arendavad tegevused;
3. vajaduse korral individuaalsed selgitused;
4. huvitegevus, õue- ja lauamängud.

Täpsemat päevakava ja tegevusi saab vaadata siin

Pikapäevarühma päevakava 2022/2023 õ.a.

Pikapäevarühma eesmärk: Osalemine pikapäevarühma tegevustes:

1. arendab keskendumisvõimet;
2. kujundab iseseisvust;
3. harjutab enesedistsipliini;
4. kinnistab suhtlemisoskust;
5. õpetab kujundama õpikeskkonda;
6. õpetab planeerima oma aega.

Pikapäevarühma töö kirjeldus:

1. õppeülesannete täitmine, abi eesti keele õppimisel;
2. arendavad tegevused;
3. vajaduse korral individuaalsed selgitused;
4. huvitegevus, õue- ja lauamängud.

Täpsemat päevakava ja tegevusi saab vaadata siin