Meie koolist

Hoolekogu

Pärnu Tammsaare Kooli hoolekogu koosseis 2023/2024. õa


Kontakt: hoolekogu@tammsaarekool.parnu.ee

1. Ene Täht kooli pidaja esindaja

2. Aleksandr Frischer vanemate esindaja

3. Aleksandra Škatova vanemate esindaja

4. Alisa Beljavskaja vanemate esindaja

5. Andres Metsoja vanemate esindaja

6. Anna Golovanova vanemate esindaja

7. Galina Sušenitsa vanemate esindaja

8. Herk Haug vanemate esindaja

9. Jaak Liik vanemate esindaja

10. Jelena Nikoforova vanemate esindaja

11. Jelena Tšernikova vanemate esindaja

12. Karl Allik vanemate esindaja

13. Karmo Kivi vanemate esindaja

14. Kroonika Maasikpalu vanemate esindaja

15. Külli Tugi vanemate esindaja

16. Maarja Jeedas vanemate esindaja

17. Natalja Boikova vanemate esindaja

18. Natalja Mihhejeva vanemate esindaja

19. Tatjana Koor vanemate esindaja

20. Tatjana Mihhaltšuk vanemate esindaja

21. Kevin Luht õpilasesinduse esindaja

22. Jelena Abramova vilistlaste esindaja

23. Alla Vesselova õppenõukogu esindaja

24. Annika Kersalu õppenõukogu esindaja

25. Irina Jüriöö õppenõukogu esindaja

26. Jelena Berezina õppenõukogu esindaja

27. Jelena Paegle õppenõukogu esindaja

28. Julia Reponen õppenõukogu esindaja

29. Merle Taggu õppenõukogu esindaja

 

Pärnu Tammsaare Kooli hoolekogu protokollid

 

2023. – 2024. õppeaasta

Hoolekogu_protokoll_26_03_2024

Hoolekogu arutelu memo_16.02.2024

Hoolekogu_koosoleku_protokoll_12.02.2024

 

2022. – 2023. õppeaasta

Hoolekogu koosoleku protokoll 13.09.2022.a nr 1.1-3/1

Päevakorra 3. punkti väljavõte

Tammsaare kooli hoolekogu koosoleku protokoll 08.08.2023.a nr 1.1-3/4

 

2021. – 2022. õppeaasta

Hoolekogu koosoleku protokoll 11.03.2022

Hoolekogu koosoleku protokoll 24.01.2022

Hoolekogu koosoleku protokoll_28.09.2021

Hoolekogu koosoleku protokoll_21.09.2021

2020.-2021. õppeaasta

Hoolekogu koosoleku protokoll nr.1_17.08.2020

Hoolekogu koosoleku protokoll nr.2_6.10.2020

Hoolekogu koosoleku protokoll_21.01.2021

Hoolekogu koosoleku protokoll_22.04.2021

 

Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord

https://www.riigiteataja.ee/akt/429082018034?leiaKehtiv 

 

 

Kontakt: hoolekogu@tammsaarekool.parnu.ee

1. Ene Täht kooli pidaja esindaja

2. Aleksandr Frischer vanemate esindaja

3. Aleksandra Škatova vanemate esindaja

4. Alisa Beljavskaja vanemate esindaja

5. Andres Metsoja vanemate esindaja

6. Anna Golovanova vanemate esindaja

7. Galina Sušenitsa vanemate esindaja

8. Herk Haug vanemate esindaja

9. Jaak Liik vanemate esindaja

10. Jelena Nikoforova vanemate esindaja

11. Jelena Tšernikova vanemate esindaja

12. Karl Allik vanemate esindaja

13. Karmo Kivi vanemate esindaja

14. Kroonika Maasikpalu vanemate esindaja

15. Külli Tugi vanemate esindaja

16. Maarja Jeedas vanemate esindaja

17. Natalja Boikova vanemate esindaja


18. Natalja Mihhejeva vanemate esindaja

19. Tatjana Koor vanemate esindaja

20. Tatjana Mihhaltšuk vanemate esindaja

21. Kevin Luht õpilasesinduse esindaja

22. Jelena Abramova vilistlaste esindaja

23. Alla Vesselova õppenõukogu esindaja

24. Annika Kersalu õppenõukogu esindaja

25. Irina Jüriöö õppenõukogu esindaja

26. Jelena Berezina õppenõukogu esindaja

27. Jelena Paegle õppenõukogu esindaja

28. Julia Reponen õppenõukogu esindaja

29. Merle Taggu õppenõukogu esindaja

 

Pärnu Tammsaare Kooli hoolekogu protokollid

 

2023. – 2024. õppeaasta

Hoolekogu_protokoll_26_03_2024

Hoolekogu arutelu memo_16.02.2024

Hoolekogu_koosoleku_protokoll_12.02.2024

 

2022. – 2023. õppeaasta

Hoolekogu koosoleku protokoll 13.09.2022.a nr 1.1-3/1

Päevakorra 3. punkti väljavõte

Tammsaare kooli hoolekogu koosoleku protokoll 08.08.2023.a nr 1.1-3/4

 

2021. – 2022. õppeaasta

Hoolekogu koosoleku protokoll 11.03.2022

Hoolekogu koosoleku protokoll 24.01.2022

Hoolekogu koosoleku protokoll_28.09.2021

Hoolekogu koosoleku protokoll_21.09.2021

2020.-2021. õppeaasta

Hoolekogu koosoleku protokoll nr.1_17.08.2020

Hoolekogu koosoleku protokoll nr.2_6.10.2020

Hoolekogu koosoleku protokoll_21.01.2021

Hoolekogu koosoleku protokoll_22.04.2021

 

Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord

https://www.riigiteataja.ee/akt/429082018034?leiaKehtiv