Õppetöö

Loovtöö


Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö oskusi ja omandatud teadmisi, arendab loovust ja kinnistab ning täiendab koolis omandatut. Pärnu Tammsaare Koolis on loovtöö 7. klassi õppekava osa.

Loovtöö teema kantakse põhikooli lõputunnistusele.

Loovtöö kirjutamise ja kaitsmise tähtajad

7. klassi loovtööde temaatika kinnitatakse iga aasta augustikuus pedagoogide ühisotsusega.

Loovtöö teemad pakuvad välja aineõpetajad 01.oktoobriks. Õpilased valivad sõltuvalt teemavaldkonnast juhendaja, kellega koos sõnastatakse lõplik teema. Teema valikul lähtub õpilane oma võimetest, teadmistest ja huvidest.

Kui teema eeldab ainetevahelist lõimimist, siis võib õpilasel olla 2 - 3 juhendajat. Õpilased ka ise saavad neid huvitava teema välja pakkuda lähtuvalt kooli poolt kinnitatud teemavaldkonnast.

Loovtöö kirjutatakse oktoobrist kuni 31.märtsini.

Loovtööde kaitsmine toimub 15.aprillini.

Tammsaare Kooli loovtööde korraldamise juhend

Loovtööde vormistamise juhend

Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö oskusi ja omandatud teadmisi, arendab loovust ja kinnistab ning täiendab koolis omandatut. Pärnu Tammsaare Koolis on loovtöö 7. klassi õppekava osa.

Loovtöö teema kantakse põhikooli lõputunnistusele.

Loovtöö kirjutamise ja kaitsmise tähtajad

7. klassi loovtööde temaatika kinnitatakse iga aasta augustikuus pedagoogide ühisotsusega.

Loovtöö teemad pakuvad välja aineõpetajad 01.oktoobriks. Õpilased valivad sõltuvalt teemavaldkonnast juhendaja, kellega koos sõnastatakse lõplik teema. Teema valikul lähtub õpilane oma võimetest, teadmistest ja huvidest.

Kui teema eeldab ainetevahelist lõimimist, siis võib õpilasel olla 2 - 3 juhendajat. Õpilased ka ise saavad neid huvitava teema välja pakkuda lähtuvalt kooli poolt kinnitatud teemavaldkonnast.

Loovtöö kirjutatakse oktoobrist kuni 31.märtsini.