Uudised

Tööpakkumine 19. aprill svetlana.solomonova


Pärnu Tammsaare Kool

ootab oma meeskonda

uuendusmeelset õppejuhti (1,0 ametikohta) , kes

· soovib panustada mitmekeelse kooli õppeprotsessi ja õppekava arengusse;

· on eestvedaja rollis eestikeelse haridusruumi kujundamisel koolis;

· on avatud suhtleja, väärtustab meeskonnatööd;

· omab magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni, õpetajakutset ja juhtimiskompetentse;

· valdab väga hästi eesti keelt kõnes ja kirjas ning vähemalt ühte võõrkeelt suhtlustasandil;

· omab töökogemust haridusvaldkonnas.

Pakume

· põnevaid väljakutseid ja vaheldusrikast tööd kaasaegses õpi- ja töökeskkonnas;

· tegutsemisvabadust, võimalusi enesearendamiseks ja eneseteostuseks;

· toetavat koolikogukonda, paindlikku töökorraldust, mentorlust;

· konkurentsivõimelist töötasu.

 

Kandideerimiseks palume esitada digiallkirjastatud motiveeritud avaldus, elulookirjeldus, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad ning palgasoov e-posti teel kool@tammsaarekool.parnu.ee hiljemalt 16. maiks 2024. a.

Tööle asumise aeg: 21. august 2024.

Lisainfo: Riho Alliksoo, telefon 443 8461.

Pärnu Tammsaare Kool

ootab oma meeskonda

uuendusmeelset õppejuhti (1,0 ametikohta) , kes

· soovib panustada mitmekeelse kooli õppeprotsessi ja õppekava arengusse;

· on eestvedaja rollis eestikeelse haridusruumi kujundamisel koolis;

· on avatud suhtleja, väärtustab meeskonnatööd;

· omab magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni, õpetajakutset ja juhtimiskompetentse;

· valdab väga hästi eesti keelt kõnes ja kirjas ning vähemalt ühte võõrkeelt suhtlustasandil;

· omab töökogemust haridusvaldkonnas.

Pakume

· põnevaid väljakutseid ja vaheldusrikast tööd kaasaegses õpi- ja töökeskkonnas;

· tegutsemisvabadust, võimalusi enesearendamiseks ja eneseteostuseks;

· toetavat koolikogukonda, paindlikku töökorraldust, mentorlust;

· konkurentsivõimelist töötasu.

 

Kandideerimiseks palume esitada digiallkirjastatud motiveeritud avaldus, elulookirjeldus, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad ning palgasoov e-posti teel kool@tammsaarekool.parnu.ee hiljemalt 16. maiks 2024. a.

Tööle asumise aeg: 21. august 2024.

Lisainfo: Riho Alliksoo, telefon 443 8461.