Meie koolist

Dokumendid


Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

 

Tammsaare Kooli dokumendiregistri avalikud dokumendid

Pärnu Tammsaare Kooli põhimäärus

Pärnu Tammsaare kooli kodukord – õpilastele nähtav kooli raamatukogus

Lisa 1, Kodukord vene keeles